AlJazeera Balkans izvještava kako su krenula prva usvajanja dokumenta s nazivom „Reformska agenda 2015-2018“. Al Jazeera Balkans ovako komentira spomenuti dokument:

„Reformska agenda utvrđuje glavne planove Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada za socijalno-ekonomske i s njima vezane reforme.

Povećanje poreza, akciza, smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, strukturalne reforme u oblasti radnog zakonodavstva, jačanje fiskalnog sistema, reforma javne uprave, politike zapošljavanja u javnom sektoru, unaprijeđenje poslovne klime i konkurentnosti, reforme socijalnih davanja, restrukruiranje javnih preduzeća, reforme zdravstvenog sektora i vladavina prava, samo su dijelovi Reformske agende. 

Taj dokument Bosna i Hercegovina bi trebala slijediti u svakoj tački, najmanje naredne tri godine ako želi ijedan kredit Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i Europske unije, koja je i predlagač Agende.“

Nadalje, Al Jazeera navodi i implikacije ove agende u domeni socijalne politike:

„Prema ovome što piše u Agendi, naredne tri godine neće biti nimalo lake za Bosnu i Hercegovinu i njene građane.

Izvjesno je da će se povećati broj nezaposlenih, da će se smanjiti izdavanja za određene socijalne kategorije, da će se povećati porezi, da povećanja plata neće biti, nego samo smanjivanja, da se ne isključuje mogućnost ni da pojedina javna preduzeća budu i ugašena, a pojedina preduzeća budu privatizovana.“

 

Za više informacija o „Reformskoj agendi za BiH 2015-2018“ pogledati ovdje.

 

zv