Radnička prava

Život u Sahari (1998.)

Dokumentarni film o privatizaciji samačkog hotela Sahara u Zagrebu