Radnička prava

Umrežavanje otpora, Rojc, 28. 03. 2014.

Tribinu "Umrežavanje otpora", održanu 28. ožujka 2014., organizirali su BRID i lokalne pulske inicijative uz podršku Rosa Luxemburg Stiftunga.