Radnička prava

Crno-bijeli svijet by Marin Leko - Pošto znanje

Naš Marin Leko za Radnička prava komentira štrajk prosvjetara i besraman odnos države i vlade spram ljudi koji imaju jednu od najvažnijih uloga u društvu, a to je obrazovanje budućih generacija.