Radnička prava

Rezultati pretrage

Prodaja radničkih prava za veću neto plaću

Log off, mute, disconnect: pravo na odjavu nakon kraja radnog vremena

Automatizacija ne štedi ni menadžere

Svjesno stavljanje profita ispred dobrobiti ljudi

Minimalna plaća, minimalni pomak?

Umjetna inteligencija mogla bi odlučivati hoćete li dobiti posao ili ne

“Kao studentica, nemam pravo ni na šta”

Inovacija kontra radnika - slučaj Uber