Portal Radnička prava objavljuje vijesti i video priloge s temom radničkih prava i radničke borbe, prati i najavljuje događanja radničke tematike, kao što su tribine, radionice, prosvjedi i štrajkovi, u Hrvatskoj i regiji. Portal donosi i pregled osnovnih zakona koji definiraju radni proces, a u dogledno vrijeme planira dostupnom učiniti i arhivu radničkih borbi u Hrvatskoj u periodu od 1990. do danas.

 

Nakladnik: udruga BRID

Adresa: Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, 10000 Zagreb

e-mail: kontakt@brid.coop

 

Glavna urednica:

Katerina Duda

Urednički kolegij:

Marina Ivandić (mi)

Petra Ivšić (pi)

Jakov Kolak (jk)

Jovica Lončar (jl)

Tea Radović (tr)

Branimir Šloser (bš)

Ana Vračar (av)

Stalni suradnici:

Vedrana Bibić

Velimir Gašparac (vg)

Matea Grgurinović (mg)

Snježana Ivčić (si)

Mario Kikaš (mk)

Jelena Miloš (jm)

Bojan Nonković (bn)

Nikola Ptić

Nikolina Rajković (nr)

Davor Rakić Kićo

 

Vanjski suradnici:

Karlo Babić

Toni Bandov

Domenika Benak (db)

Matko Brusač

Pierre Boutonnet

Clémentine Choubrac

Ana Ćuća (ać)

Johan Hima

Mateo Ivčević

Matej Mikašinović-Komšo

Petra Požgaj

Zoran Veselinović (zv)

Ana Vlahović

Dizajn:

Joško Gamberožić

Programiranje:

BRID - Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

(portal je u potpunosti napravljen na slobodnom softveru)

 

Nakladnik Radničkih prava je Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju. Stavovi izneseni u tekstovima i video prilozima ne predstavljaju nužno stavove Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju. 

                                                                                 

 

 

Rad portala podržala je Zaklada Rosa Luxemburg - Southeast Europe sredstvima Ministarstva za vanjske poslove Savezne Republike Njemačke.

Sadržaj izvorno objavljen na portalu može se prenositi i koristiti bez naknade uz navođenje valjane reference.

Stavovi izneseni u tekstovima i video prilozima ne predstavljaju nužno stavove Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju ili Zaklade Rosa Luxemburg.

 

e-mail: