Portal Radnička prava objavljuje vijesti i video priloge s temom radničkih prava i radničke borbe, prati i najavljuje događanja radničke tematike, kao što su tribine, radionice, prosvjedi i štrajkovi, u Hrvatskoj i regiji. Portal donosi i pregled osnovnih zakona koji definiraju radni proces, a u dogledno vrijeme planira dostupnom učiniti i arhivu radničkih borbi u Hrvatskoj u periodu od 1990. do danas.

 

Nakladnik: udruga BRID

Adresa: Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, 10000 Zagreb

e-mail: kontakt@brid.coop

 

Glavna urednica:

Jakov Kolak (jk)

Urednički kolegij:

Petra Ivšić (pi)

Jovica Lončar (jl)

Tea Radović (tr)

Branimir Šloser (bš)

Ana Vračar (av)

Stalni suradnici:

Matea Grgurinović (mg)

Marin Leko (ml)

Martina Nekić (mn)

Filip Peruzović (fp)

Velimir Gašparac (vg)

Katerina Duda (kd)

Marina Ivandić (mi)

Lucija Duda (ld)

Snježana Ivčić (si)

Mateo Ivčević (mi)

Bojan Nonković (bn)

Nikola Ptić (np)

Nikolina Rajković (nr)

 

Vanjski suradnici:

Bojan Mrđenović (bm)

Matko Brusač (mb)

Johan Hima (jh)

Mirela Matković (mm)

Ivan Poschko (ip)

Zoran Veselinović (zv)

 

Dizajn:

Joško Gamberožić

Programiranje:

BRID - Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

(portal je u potpunosti napravljen na slobodnom softveru)

 

Nakladnik Radničkih prava je Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju. Stavovi izneseni u tekstovima i video prilozima ne predstavljaju nužno stavove Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju. 

                                                                                 

 

 

Rad portala podržala je Zaklada Rosa Luxemburg - Southeast Europe sredstvima Ministarstva za vanjske poslove Savezne Republike Njemačke.

Sadržaj izvorno objavljen na portalu može se prenositi i koristiti bez naknade uz navođenje valjane reference.

Stavovi izneseni u tekstovima i video prilozima ne predstavljaju nužno stavove Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju ili Zaklade Rosa Luxemburg.

 

e-mail: