Radnička prava

Događanja

Tekstovi

12.11. Nikola Buković : Dualno obrazovanje u Hrvatskoj - uvod
10.11. Jake Alimahomed-Wilson, Katy Fox-Hodess, Kim Moody: Kako ovladati svjetskim žarišnim točkama
05.11. Johan Hima: Radnički fondovi kao švedski put u socijalizam
28.10. Dunja Kučinac: Tržište kuca na vrata javnih knjižnica

Video

12.11. Tribina: Arhiv radničkih borbi
05.11. Radnici imaju dionice, ali ne i prava i radna mjesta
16.10. Tribina: TVORNICA JE NAŠA!
08.10. Pravedno upućivanje na rad - film pojašnjenja - Fair Posting (HR)