Radnička prava

Događanja

Tekstovi

18.06. Borovo na engleskom
17.06. Lucija Duda: Manekenstvo - dvostruka dobit dječjeg rada
12.06. Filip Peruzović: Imaju li i radnici pravo glasa kad vlasnik odluči zatvoriti tvornicu?
10.06. Mark Bergfeld: Organiziranje unutar multinacionalnih korporacija

Video

17.06. Selo neveselo
07.06. Dario Farcy: Nova savezništva u konfrontaciji s neoliberalizmom u Argentini
04.06. Penzija na pola radnog vremena
16.05. KALENDAR RADNIČKIH BORBI - 04 - ZAGREBAČKI TRANSPORTI