Radnička prava

Čekanje, (2012.)

Turisti i radnici. Krčki most, 16.08.2012.