Radnička prava

video-performans BAILOUT 1

bailout 1 (serbia) je performans koji je prvi put izveden na poeziji u kući (NS) januara 2010, a ponovljen na trenchtown-u.
za vreme talasa grčkih štrajkova bio je izveden i performans bailout 2 (greece)