Radnička prava

Asbjørn Wahl - Kriza u Europi i sindikalnom pokretu: ima li izlaza?

Izlaganje na skupštini Novog sindikata
Asbjørn Wahl, Trade Union Network Europe
Zagreb, lipanj 2014.