Radnička prava

Jovica Lončar - Sindikati i udruge: širenje područja suradnje /// lipanj 2014.

Izlaganje na skupštini Novog sindikata
Jovica Lončar, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju
Zagreb, lipanj 2014.