Radnička prava

Međunarodni sindikalni seminar RIS-a

Regionalni industrijski sindikat organizirao je 25.6. online sindikalni seminar na kojemu su nas pripadnici sindikalnog pokreta upoznali s nedavnim uspješnim primjerima organiziranja radnica i radnica. Sudjelovali su: Florentin Iancu (Sindicatul IT Timisoara) – izlaganje o osnivanju i radu sindikata radnika u IT sektoru u Rumunjskoj, Bora Memaj (Organizata Politike) – izlaganje o osnivanju i radu sindikata radnika u kontakt centrima u Albaniji, Andraž Mali i Gregor Kašman (udruga CEDRA) – izlaganje o inicijativi za sindikalno organiziranje radnika u maloprodajnim lancima u Sloveniji.