Jučer smo prenijeli izvještaj Al Jazeere Balkans kako je vlada FBiH usvojila dokument pod nazivom „Reformska agenda 2015-2018“. Al Jazeera navodi kako je ovaj dokument zapravo skup direktiva i okvira za buduće ponašanje svih instanci izvršne vlasti na teritoriju BiH. Nadalje, Al Jazeera Balkans navodi kako je autor dokumenta Europska komisija i kako usvajanje dokumenta označava nužni uvjet da bi instance vlasti u BiH imale mogućnost dobivanja kredita od MMF-a, Svjetske banke ili kredita iz izvora u okrilju EU.

Nadalje, Al Jazeera Balkans komentira socio-ekonomske implikacije provedbe ovog dokumenta za građane BiH: „Prema ovome što piše u Agendi, naredne tri godine neće biti nimalo lake za Bosnu i Hercegovinu i njene građane. Izvjesno je da će se povećati broj nezaposlenih, da će se smanjiti izdavanja za određene socijalne kategorije, da će se povećati porezi, da povećanja plata neće biti, nego samo smanjivanja, da se ne isključuje mogućnost ni da pojedina javna preduzeća budu i ugašena, a pojedina preduzeća budu privatizovana.“

Danas Slobodna Evropa izvještava kako je vlada FBiH, dan nakon usvajanje „Reformske agende“, pod pritiskom međunarodne zajednice parlamentu uputila prijedlog novog Zakona o radu. Prvi je dokument novog Zakona o radu, prema navodima Slobodne Evrope, sačinjen još 2012. godine, no nije ušao u proceduru zbog neusklađenosti Vlade, sindikata i poslodavaca.

Situacija je takva da se vlada i udruga poslodavaca nalaze na jednoj strani, a sindikati na drugoj. Sindikati su iznimno nezadovoljni zbog dvije stvari: 1) smatraju da ovakav prijedlog Zakona o radu nikako ne štiti poziciju radnika i nikako ne osigurava pravedne odnose između rada i kapitala; 2) sindikati su nezadovoljni zbog brzinskog guranja ovog prijedloga u proceduru bez konzultiranja i suglasnosti svih strana socijalnog dijaloga.

Sukladno tome, Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika u rudarstvu, komentira za Slobodnu Evropu: „Ovaj Zakon o radu nije zakon koji će donijeti sreću i hair radnicima i građanima Federacije, neće donijeti radost mladim i nezaposlenim. Ovo je ishitren potez, ovo nije trebalo napraviti i novi zakon će napraviti velike probleme s nesagledivim posljedicama u Federaciji“. Selvedin Šatorović, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, komentira: „Zakon o radu, koji je usvojila Vlada Federacije BiH, je neusaglašen na Ekonomsko-socijalnom vijeću, neusaglašen među socijalnim partnerima, i to predstavlja nonsens u kolektivnom pregovaranju. Na taj način Vlada Federacije je prekršila određene konvencije Međunarodne organizacije rada. Na taj način se pokazalo da Vlada Federacije BiH, odnosno njeni članovi ne štite interese države Bosne i Hercegovine, kako su se obavezali polaganjem zakletve, nego štite interese globalnog kapitala, međunarodnih financijskih institucija i nanose beskonačnu štetu Federaciji i njenom radništvu“.

Premijer FBiH Fadil Novalić izjavio je za Slobodnu Evropu: „Zakon o radu nudi smanjenje javne potrošnje i fleksibilnije radno-pravno zakonodavstvo. Ipak fleksibilnije. On nudi i novo zapošljavanje i manju javnu potrošnju. Ja bih volio da vidim lica onih poslanika koji glasaju protiv zapošljavanja, protiv zapošljavanja mladih i koji nude i dalje zadržavanje status quo kad je u pitanju javna potrošnja. Ona će nas definitivno odvesti u grčki scenarij.“

Posebno je zanimljiv komentar specijalnog predstavnika EU u BiH Lars-Gunnar Wigemarka: „Sistem radnog zakonodavstva koji ovdje imate jest rigidan. Ovo je nešto što je preostalo iz Titovih vremena. Možda se trebamo zapitati da li stvarno građani žele i dalje živjeti u doba titoizma? Ja vjerujem da ima i onih koji su mišljenja da je tad bilo bolje, ali zasigurno ima i onih koji smatraju da sistem treba modernizirati. Mi predstavnici EU smo svakako čuli poruku građana ove zemlje i onda smo na osnovu toga što građani žele prilagodili novi pristup EU prema Bosni i Hercegovini. Novi pristup uključuje snažnije socio-ekonomske reforme, vladavinu prava, efikasniju upravu, kao i efikasniju borbu protiv korupcije i slično.“

Tekst prijedloga zakona možete pronaći ovdje, a sindikati su najavili svoje jedinstvo protiv ovakvog prijedloga zakona i masovne prosvjede.

zv