Radnička prava

Rezultati pretrage

Jakov Kolak: Sezonski rad za stalno

Jakov Kolak: Srozavanje uvjeta rada u medijima

Jakov Kolak: Pitanje mirovina je političko pitanje

Jakov Kolak: Zabrana štrajka u Croatia Airlines-u

Jakov Kolak: Nesigurnost mladih radnika u građevini

Jakov Kolak: Radna strana mjeseca

Jakov Kolak: Promjene Zakona o radu

Jakov Kolak: Radna strana mjeseca

Jakov Kolak: Radna strana mjeseca

Jakov Kolak: Povremeni rad za stalno