Rad header

RAD. je časopis o radnim pravima i suradnji nastao oko ideje stvaranja fronte sindikata i civilnog sektora u borbi protiv svih oblika mjera štednje: smanjenja radničkih prava, dokidanja usluga institucija socijalne države i rasprodaje javnih dobara.

Ovaj će časopis u svom kvartalnom tempu izlaženja biti prilog drugačijem jeziku o radu, ali i širim društveno-političkim procesima koji su doveli do degradiranja radničkih prava i slabljenja sindikalnog pokreta.

Sve dodatne informacije o lokacijama na kojima možete preuzeti tiskani primjerak te promocijama časopisa pratite na Facebook stranici.

Novine su izdanje udruge BRID (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju), a projekt financijski podupire Ministarstvo kulture RH.DOWNLOAD:

Rad header PRVI BROJ (pdf)

Rad2 header DRUGI BROJ (pdf)

Rad3 header TREĆI BROJ (pdf)

Rad4 header ČETVRTI BROJ (pdf)

Rad5 header PETI BROJ (pdf)

Rad3 header ŠESTI BROJ (pdf)

Rad5 header SEDMI BROJ (pdf)