Radnička prava su portal koji donosi pregled vijesti, tekstova i video materijala s temom radničkih prava i radničkih borbi.

Nakladnik: udruga BRID

Adresa: Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, 10000 Zagreb

e-mail nakladnika: kontakt@udrugabrid.hr

e-mail redakcije: rad.prava@gmail.com

radnickaprava.org upisana su u registar elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije 12. srpnja 2019. pod upisnim brojem 27/19.

Etički kodeks portala možete pronaći ovdje. Odluku o donošenju možete pronaći ovdje.

Glavni urednik:

Jakov Kolak (jk)

Izvršni urednik:

Karlo Držaić (kd)

Urednički kolegij:

Dunja Kučinac (dk)

Tea Radović (tr)

Jovica Lončar (jl)

Matea Grgurinović (mg)

Ana Vragolović (ac)

Ivana Perić (ip)

Stalni suradnici:

Petra Ivšić (pi)

Ana Vračar (av)

Matea Božić (mb)

Filip Peruzović (fp)

Snježana Ivčić (si)

Mateo Ivčević (mi)

Martina Domladovac (md)

Karla Crnčević (kc)

Luka Ostojić (lo)

Nikola Buković (nb)

Nikola Kožul (nk)

Martina Jurišić (mj)

Lucija Makovica (lm)

Lidija Čulo (lč)

Anja Vladisavljević (avl)

Fran Radonić Mayr (frm)

Vanjski suradnici:

Lucija Duda (ld)

Katerina Duda (kd)

Josip Miličević (jm)

Anamaria Soče (as)

Marin Leko (ml)

Domagoj Kučinić (dk)

Marijan Klišanin (mk)

Bojan Mrđenović (bm)

Matko Brusač (mb)

Johan Hima (jh)

Mirela Matković (mm)

Ivan Poschko (ip)

Zoran Veselinović (zv)

Iva Miloš (im)

Astrid Maljković Pleše (amp)

Mirza Huskić (mh)

Patrik Potočki (pp)

Martina Nekić (mn)

Tonia Jurišić (tj)

Ivana Brajdić (ib)

Ivana Jandrić (ij)

Dizajn:

Joško Gamberožić

Autorica naslovnog vizuala:

Ena Jurov

Programiranje:

BRID - Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

(portal je u potpunosti napravljen na slobodnom softveru)

 

Nakladnik Radničkih prava je Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju. Stavovi izneseni u tekstovima i video prilozima ne predstavljaju nužno stavove Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju. 

                                                                                         

 

Rad portala podržala je Zaklada Rosa Luxemburg - Southeast Europe sredstvima Ministarstva za vanjske poslove Savezne Republike Njemačke.

                                                                                     

Rad portala podržala je Agencija za elektroničke medije sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (2022, 2023).

                                                                                 

Rad portala podržao je Grad Zagreb potporom male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim
publikacijama za 2022.

Sadržaj izvorno objavljen na portalu može se prenositi i koristiti bez naknade uz navođenje valjane reference.

Stavovi izneseni u tekstovima i video prilozima ne predstavljaju nužno stavove Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju, Zaklade Rosa Luxemburg ili Agencije za elektroničke medije.

Tagovi:

    e-mail: kontakt@udrugabrid.hr


    Preporučite članak: