Radnička prava su portal koji donosi pregled vijesti, tekstova i video materijala s temom radničkih prava i radničkih borbi.

Nakladnik: udruga BRID

Adresa: Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, 10000 Zagreb

e-mail nakladnika: kontakt@udrugabrid.hr

e-mail redakcije: rad.prava@gmail.com

radnickaprava.org upisana su u registar elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije 12. srpnja 2019. pod upisnim brojem 27/19


Glavni urednik:

Jakov Kolak (jk)

Urednički kolegij:

Jovica Lončar (jl)

Tea Radović (tr)

Matea Grgurinović (mg)

Ana Vragolović (ac)

Lucija Duda (ld)

Ivana Perić (ip)

Stalni suradnici:

Petra Ivšić (pi)

Marin Leko (ml)

Ana Vračar (av)

Filip Peruzović (fp)

Dunja Kučinac (dk)

Katerina Duda (kd)

Lucija Duda (ld)

Snježana Ivčić (si)

Mateo Ivčević (mi)

Martina Domladovac (md)

Anamaria Soče (as)

Matea Božić (mb)

Marijan Klišanin (mk)

Vanjski suradnici:

Bojan Mrđenović (bm)

Matko Brusač (mb)

Johan Hima (jh)

Mirela Matković (mm)

Ivan Poschko (ip)

Zoran Veselinović (zv)

Iva Miloš (im)

Astrid Maljković Pleše (amp)

Mirza Huskić (mh)

Patrik Potočki (pp)

Martina Nekić (mn)

Tonia Jurišić (tj)

Ivana Brajdić (ib)

Dizajn:

Joško Gamberožić

Programiranje:

BRID - Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

(portal je u potpunosti napravljen na slobodnom softveru)

 

Nakladnik Radničkih prava je Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju. Stavovi izneseni u tekstovima i video prilozima ne predstavljaju nužno stavove Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju. 

                                                                                 

 

 

Rad portala podržala je Zaklada Rosa Luxemburg - Southeast Europe sredstvima Ministarstva za vanjske poslove Savezne Republike Njemačke.

Sadržaj izvorno objavljen na portalu može se prenositi i koristiti bez naknade uz navođenje valjane reference.

Stavovi izneseni u tekstovima i video prilozima ne predstavljaju nužno stavove Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju ili Zaklade Rosa Luxemburg.

 

    e-mail:
    Preporučite članak: