WEB >>>> https://www.zmag.hr/5kde


5. konferencija o DOBROJ EKONOMIJI
petak, 15.06.2018., u 10:00h, kino Tuškanac, Zagreb

Nakon nešto više od godine dana ponovno nas okuplja dobra ekonomija! Ovaj put smo u novom prostoru, u kinu Tuškanac, ali i s dodatnim sadržajem: održavanjem 7. Glavne skupštine Europske mreže solidarne ekonomije - RIPESS čija smo članica preko Platforme za dobru ekonomiju. Bit će to jedinstvena prilika da se upoznate s najboljim primjerima dobre ekonomije iz Europe. Na Skupštinu iz različitih zemalja stiže 50-ak aktivista i aktivistkinja, predstavnika organizacija i mreža koje provode i promoviraju dobru ekonomiju pa iskoristite mogućnost da dogovorite suradnju s njima!

​Dođite da zajedno učimo i pričamo o društvenoj i solidarnoj ekonomiji, radničkim zadrugama, gradovima i regijama koje podržavaju dobru ekonomiju i stvaraju održive ekosustave za razvoj sektora, mjerenju utjecaja na društvo i lokalnu zajednicu kako rade u Ekonomiji za opće dobro, razvoju solidarnih i odgovornih sustava između proizvođača i kupaca u području hrane, stanju ekonomske demokracije u Istočnoj i Jugoistočnoj Europi, lokalnim i regionalnim valutama i alternativnom novcu te inspirativnim pričama pomaganja i osnaživanja isključenih i obespravljenih poput imigranata, nezaposlenih i osoba s invaliditetom.

​Gosti ovogodišnje Konferencije o dobroj ekonomiji su:

Dounia Besson - zamjenica gradonačelnika Lyona, zadužena za sektor društvene ekonomije, solidarnosti i održivog razvoja grada

Pascal Duforestel - izabrani savjetnik za društvenu i solidarnu ekonomiju u francuskoj regiji Nouvelle-Aquitaine, član odbora RTES – francuske mreže gradova i regija koje podupiru društvenu i solidarnu ekonomiju

Bob Cannell - jedan od osnivača najveće britanske radničke zadruge SUMA, danas voditelj Cooperative Business Consultants

Nils Witke - konzultant i glavni revizor te međunarodni trener Ekonomija za opće dobro

Xavier Artigas - Mreža za solidarnu ekonomiju Katalonije

Judith Hitchman - predsjednica Urgenci – međunarodne mreže za solidarna partnerstva proizvođača hrane i kupaca preko Community Supported Agriculture modela

Maria Britzolaki - DOCK – Zona društvene i solidarne ekonomiju u Grčkoj

Luca Asperius - Forum solidarne ekonomije u Njemačkoj

Katarina Milenković - AMA Centar i Baštalište iz Beograda

Biljana Kostovska - prehrambena zadruga Good Earth, Makedonija

Zoran Grozdanov - Mreža hrane, Rijeka

Janko Gredelj - Isusovačka služba za izbjeglice

Olga Polyakova - Trava Education, Sankt Petersburg - Rusija

Marketa Vinkelhoferova - Ekumenska akademija u Pragu, voditeljica EU projekta SUSY – Sustainable and Solidarity Economy

Monika Onyszkiewicz - obrazovanje djece i mladih u EkoCentrum Wrocław

Jean Rossiaud - lokalna valuta Léman, Ženeva

Goran Jeras - upravitelj Zadruga za etično financiranje

​Tijekom trajanja konferencije draga bića i partneri iz Malog placa organiziraju sajam hrane s izvora te će sudionici i sudionice konferencije moći podržati male proizvođače lokalne hrane.

Karte za konferenciju možete nabaviti preko sustava Entrio - u slobodnoj prodaji na Entrio prodajnim mjestima: 
https://www.entrio.hr/outlets?gclid=EAIaIQobChMIysuYhqer2wIVxIbVCh3OiQExEAAYASAAEgLId_D_BwE
, ili putem interneta:
https://www.entrio.hr/event/5-konferencija-o-dobroj-ekonomiji-5263

Jednodnevna karta iznosi 70,00kn.

Skupština mreže RIPESS se održava 16. i 17. 06. u dvorištu i prostorima Gimnazije Tituša Brezovačkog Zagreb, Habdelićeva 1. Prvi dio skupštine u subotu 16. 06. bit će otvoren za javnost pa vas pozivamo na upoznavanje s članicama mreže i temama o kojima će govoriti.

​Dobra ekonomija i ove godine donosi autentične i inspirativne priče onih koji mijenjaju ovaj svijet na bolje, onih koji zaista žive to što pričaju, onih koji su na terenu i koji djeluju.

----------------------------------------------
5th conference on GOOD ECONOMY

5th Good Economy Conference brings more than ever inspiring stories and interesting guests from all over Europe that will participated in the official Program.

After more than one year good economy brings us all together again! This time in new venue, cinema Tuškanac, but with additional program – 7th General Assembly of RIPESS – Solidarity Economy Europe, our network through Platform for Good Economy. That will be a unique opportunity for all of us to meet with the best good and solidarity economy stories from all over Europe. On Good Economy Conference and RIPESS GA there will up to 50 activists, members of networks and organisations that are advocating, promoting and practicing good and solidarity economy across Europe. This is a good place to make contact and cooperation with them.

​Join us that day to learn together, to talk and debate about social and solidarity economy, workers cooperatives, cities and regions that supports good economy and create sustainable ecosystem for sector development, measuring impact on society and local community from Economy for Common Good Matrix 5.0, solidarity and responsible systems between eco-food producers and citizens through different models of Community Supported Agriculture, state of economic democracy in East and Southeast Europe, local and regional currencies and encouraging examples about inclusion of excluded and marginalised citizens such as immigrants, unemployed and people with disabilities.

​Conference Guests are:

Dounia Besson - Deputy Mayor of Lyon, responsible for Social Economy, Solidarity and Sustainable Development

​Pascal Duforestel - elected regional delegate of SSE of the Nouvelle-Aquitaine Region, member of the Board of RTES

​Bob Cannell - one of the funders of SUMA the biggest UK workers cooperative, today run Cooperative Business Consultants

​Nils Witke - Consultant, Lead Auditor and international Consultant-Trainer of the economy for the common good (ECG)

​Xavier Artigas - Solidarity Economy Network Catalunya

​Judith Hitchman - president of Urgenci – international network for Community Supported Agriculture models

​Maria Britzolaki - DOCK – Social and solidarity economy Zone, Greece

​Luca Asperius - Solidarity Economy Forum in Germany

​Katarina Milenković - AMA Centar and Baštalište – community garden, Belgrade

​Biljana Kostovska - food cooperative Good Earth, Macedonia

​Zoran Grozdanov - Food Network, Rijeka

​Janko Gredelj - Jesuit Refugee Service Croatia

​Olga Polyakova - Trava Education, Sankt Petersburg - Russia

​Marketa Vinkelhoferova - Ekumenik Academy of Prague, coordinator EU project SUSY – Sustainable and Solidarity Economy

​Monika Onyszkiewicz - education of kids and youth in EkoCentrum Wrocław

Jean Rossiaud - local currency Léman, Geneva

​Goran Jeras - president Cooperative for Ethical Financing


During Good Economy Conference, dear people and partners from Little Market will set up food fair „direct from the source“ which will be an opportunity to meet many of them and to support local food producers.​

Tickets for Conference can be obtained through Entrio system. One day ticket is 70,00kn.

https://www.entrio.hr/event/5-konferencija-o-dobroj-ekonomiji-5263

RIPESS General Assembly will be held on 16./17. 06. u in high school Gimnasium Tituša Brezovačkog Zagreb, Habdelićeva 1, Zagreb. First part of GA will be open for our partners and by that good chance to participate in it and to meet RIPESS's members.

​Good Economy is bringing again inspirational stories that are making our world better place to live, Good Economy is brining again the ones that are not waiting, that walk what they talk, the ones that are on the ground and doing real things.