Učesnici javne tribine su :
- Svetlana Cenić
- Damir Miljević
- Goran Marković
- predstavnici Tuzlanske incijative

14.mart, sa početkom u 12:00 sati u postorijama Međunarodnog ateljea Ismet Mujezinović u Tuzli. Pridružite nam se!