"Osobni asistenti zajedno - sindikalna inicijativa za bolje uvjete rada koju čine Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju te Regionalni industrijski sindikat, predstavit će svoj prijedlog javnih politika u sustavu osobne asistencije. Prijedlog je rezultat višegodišnjeg rada, istraživanja i sindikalnog organiziranja sa namjerom poboljšanja uvjeta rada osobnih asistenata i asistentica, a sve sa ciljem unaprjeđenja funkcioniranja čitavog sustava. Na predstavljanju će osim samih članova inicijative i sindikalnih organizatora govoriti i naše saveznice iz udruga koje pružaju uslugu osobne asistencije, te iz inicijativa korisnika usluge.

sudionici:
Nikola Ptić, tajnik RIS-a
Hrvoje Ćurlin, osobni asistent
Marko Lucić, stručni suradnik za metodologiju
Nevena Zubčić, članica inicijative "Vožnja za kvalitetan i neovisan život"
Nikolina Bešlić, voditeljica EU projekata u udruzi djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji - Srce

Predstavljanju će se moći priključiti i preko Zoom platforme.

Važna napomena: Pristup prostoru bit će osiguran liftom, tako da molimo da u slučaju da imate potrebu za istim, dođete barem 30min ranije kako bismo osigurali da dođete na vrijeme.

Izrada prijedloga javnih politika i prethodno istraživanje uvjeta rada u sustavu osobne asistencije provedeno je u sklopu dvogodišnjeg projekta PRAVA U PRAKSI – Participacijom i suradnjom do kvalitetnih politika zaštite socio-ekonomskih prava u suradnji sa Centrom za mirovne studije, Kućom ljudskih prava, Institutom za političku ekologiju i Pravom na grad. Projekt financira Active Citizens Fund Hrvatska."


Tekst i fotografija preuzeti s Facebooka.