Konferencija „Da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno?“ dio je projekta „Lekcije o odbrani“ koji realizuje udruženje KURS.

Organizatori napominju:

"Konferencija okuplja učesnike i učesnice sa područja bivše Jugoslavije: Vidu Knežević, Gala Kirna, Miklavža Komelja, članice zagrebačkog kustoskog kolektiva BLOK Ivanu Hanaček, Anu Kutleša i Vesnu Vuković i članove grupe KURS Miloša Miletića i Mirjanu Radovanović. Svi učesnici i učesnice su jedan deo svoje istraživačke prakse posvetili analizi različitih aspekata kulturne delatnosti i njene sprege za sa revolucionarnim zbivanjima, pre svega u prvoj polovini XX veka.

Zajedničkim promišljanjem praksi iz prošlosti - mogućnostima drugačijeg načina proizvodnje kulturnog sadržaja, kolektivnog umetničkog stvaranja, procesa demokratizacije kulturno-umetničkog sadržaja i revolucionarnog delovanja kroz i unutar polja kulture - namera konferencije je da potakne na dijalog i propitivanje mogućnosti delovanja u/kroz polje kulture danas, kako bi umetnost doprinela (još uvek) marginalizovanim borbama za drugačije društvo."


PROGRAM:

10. oktobar

Gal Kirn
Ejzenštajn, Vertov i Medvedkin: Revolucionarna ‚kinofikacija‘ i nastanak komunističke subjektivnosti“

BLOK (Ivana Hanaček, Vesna Vuković, Ana Kutleša)
Problem umjetnosti kolektiva: Slučaj Udruženja umjetnika Zemlja“


11. oktobar

Miklavž Komelj
Od nadrealističke do partizanske revolucije

Vida Knežević
Ilegalna grupa Život i levi umetnički front. Pitanje umetničkog organizovanja.

KURS (Miloš Miletić, Mirjana Radovanović)
Prilozi za analizu kulturne delatnosti NOP-a


Više informacija ovdje.