Feministički pokret i sindikalni pokret su povijesno uvijek bili isprepleteni zajedničkim zahtjevima – bilo da je riječ o ženskoj emancipaciji
kroz ženske grupe unutar sindikata ili da je posrijedi radnički pokret i borba za poboljšanje uvjeta rada radnica i radnika štrajkovima,
odnosno otporom žena u industriji.

Upravo kroz tu zajedničku borbu ostvarena su mnoga socijalna i materijalna prava koja danas smatramo samorazumljivim i danima.
Danas, i ženski i sindikalni pokret doživljavaju krizu, a stečena se prava polako dokidaju. Nužnost stvaranja novog zajedničkog otpora
za ženska i radnička prava kroz sindikalnu borbu ponovno postaje nezaobilazna pozicija.

Kako bismo pokušali odgovoriti na pitanje može li se feministički pokret ponovno pokušati realizirati kroz sindikalnu borbu i na koje načine
sindikati mogu zastupati prava radnica, zaključnu sesiju Ženske sindikalne škole pod nazivom u organizaciji BRID-a ćemo strukturirati
kroz sljedeća predavanja i radionice:

Jagoda Milidrag Šmid: "Ženska industrija i sindikalizam",
Mirna Matković: "Kolektivni ugovori i kako njima zastupamo radnice",
Tina Tešija i Marija Ćaćić: "Organiziranje žena nekad i danas".

Uz navedena predavanja, u nedjelju, zadnji dan Škole upriličiti ćemo okrugli stol na temu širenja područja borbe na kojem će sudjelovati:
Suzana Artuković Vuksan (Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova), Jelena Miloš (BRID) i Tajana Broz (CESI) uz moderaciju Marine Ivandić (BRID).