Sindikati za inkluziju izbjeglica!

Posljednjih mjeseci svjedočimo izbjegličkoj krizi koja je pokazala svu težinu položaja „ljudi u pokretu“ uz, istovremeno, nedovoljnu spremnost same Europske unije za koordinirano upravljanje takvom situacijom. Posljednja tri mjeseca u smjeru željenih destinacija Hrvatskom je, kao tranzicijskom zemljom na Balkanskoj ruti, prošlo više od 400.000 izbjeglica i prognanih.

Stoga je upravo obilježavanje Međunarodnog dana migranata, 18. prosinca, dobar povod za organiziranje javnog dijaloga o pravima migranata, koja su često ugrožena kako u zemljama njihova porijekla tako i u onima u koje dolaze.

Ovom inicijativom Europska konfederacija sindikata, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Nezavisni hrvatski sindikati žele jasno upozoriti i pozvati institucije EU ali i sve države članice da udruže snage u cilju boljeg upravljanja izbjegličkom krizom.

#RefugInclusion Sindikati za #RefugInclusion #SSSH #ETUC za #RefugInclusion