SPD Privrednik i Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba organizira tribinu pod naslovom "Izbjeglice, migranti i tvrđava Evropa". Organizatori u najavi tribine napominju: "Ratu u Siriji i Iraku navodno se nazire kraj, ali izbjeglice i migranti i dalje dolaze u hiljadama. Traže se nove migrantske rute na sjeveru Afrike. Evropa, koja je na početku krize dijelom otvorila svoja vrata, odavno ih je već zatvorila. Ksenofobiju i islamofobiju jačaju teroristički napadi vjerskih fanatika. Prava izbjeglica i migranata štite pojedinci i nevladine udruge."


Na tribini sudjeluju:

Julija Kranjec (CMS)

Davor Konjikušić (Novosti)

Jerko Bakotin

Moderira: Saša Kosanović


Više informacija ovdje.