Mreža mladih Hrvatske (nadalje: MMH), u suradnji s Bazom za radničku inicijativu i demokratizaciju (nadalje: BRID) te Sekcijom mladih Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (nadalje: Sekcija mladih SSSH), organizira javnu tribinu o utjecaju radnog zakonodavstva, posebice posljednjih ekstenzivnih izmjena Zakona o radu iz 2014. na položaj mladih radnika i radnica. Tribina će se održati u ponedjeljak 26. studenog 2018. u trajanju od 10 do 12 sati u Radničkom domu Zagreb (Trg Petra Krešimira IV br. 2; dvorana 518/5. kat).

Dok kvantitativni pokazatelji nedvosmisleno ukazuju na eksploziju zapošljavanja na određeno vrijeme u Hrvatskoj, tradicionalno natprosječno koncentriranog među mladim radnicima i radnicama, javnost je dosada bila uskraćena za analizu i prikaz konkretnih primjera kako pojedine odredbe radnog zakonodavstva mijenjaju realnost na terenu. Ova javna tribina nastoji barem djelomično adresirati tu prazninu kroz prezentaciju recentnih istraživanja koja se bave prekarnošću (mladih) na hrvatskom tržištu rada. Ideja je također dobiti povratnu informaciju resornog Ministarstva rada i mirovinskog sustava o mogućim budućim intervencijama u područje radnog zakonodavstva te smjeru u kojem one mogu ići.

Govornici/e i teme:

Jakov Kolak, BRID: predstavljanje preliminarnih rezultata projekta „Mladi, PoZOR: glas mladih radnica i radnika u izmjenama radnog zakonodavstva“

Sunčica Brnardić, SSSH: predstavljanje rezultata istraživanja „Rad po mjeri čovjeka“

Maja Pleić, Centar za mirovine studije: predstavljanje relevantnih rezultata projekta „Commonfare“

Predstavnik/ica MRMS-a: komentar nalaza istraživanja i planovi Ministarstva u ovom području (tbc).

Moderator: Josip Miličević, Mreža mladih Hrvatske

 

Prijaviti se možete putem OVE POVEZNICE. Prijave se zaprimaju zaključno sa srijedom 21.11. ili do popunjavanja ograničenih kapaciteta dvorane.

 

Ova aktivnost se providi u sklopu programa Centri znanja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.