Institut za etnologiju i folkloristiku (IEF), Centar za mirovne studije (CMS) i Centar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (CEDIM) te Inicijativa Dobrodošli pozivaju vas na konferenciju Kamp, kolodvor granica: mikrostudije izbjeglištva u suvremenom hrvatskom kontekstu. 

Potaknuti nedavnim masovnim migracijama i popratnim politikama i procesima odlučili smo pokrenuti raspravu i otvoriti prostor za dijeljenje i razmjenu iskustava, praksi i teorijskih postavki o prisilnim kretanjima te politici međunarodne zaštite i integracije na granicama Europe. 
Cilj konferencije je predstavljanje, povezivanje i razmjena disciplinarno i tematski raznorodnih empirijskih istraživanja izbjeglištva u lokalnom kontekstu, a u rasponu od istraživanja politika i praksi humanitarizacije, sekuritizacije, kriminalizacije, kao i otpora tim praksama i politikama do analiza medijskih diskursa i stavova građana.  U okviru prvog dana konferencije, koji će se održati u Institutu za etnologiju i folkloristiku, predstavit će se dvanaest završenih ili iniciranih mikrostudija izbjeglištva te jedan umjetnički projekt, dok će drugi dan u Centru za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu) biti održan panel s četiri izlaganja na temu komparativnih politika integracije. 

Organizacijski odbor; Romana Pozniak, Viktor Koska, Marijana Hameršak, Emina Bužinkić

PROGRAM:

14. lipnja  2016., Institut za etnologiju i folkloristiku, Šubićeva 42, V. kat

9:15-9:30 - Otvaranje skupa

Mikrostudije izbjeglištva: izlaganja i rasprave - 9:30-10:45
Petra Hamer: Uloga antropologije i antropologa u izbjegličkoj krizi
Iva Pleše: Slavonskobrodski kamp –  mogućnosti i ograničenja etnografske metode 
Iva Grubiša: “Mi i Oni” – Kako pristupamo izbjegličkom Drugom? Kulturnoantropološko propitivanje terenskog iskustva u Slavoniji
Moderator: Drago Župarić-Iljić

Stanka


Romana Pozniak: Kultura humanitarnog sektora u odnosu prema kritici politike života i (o)poziciji antropologa/inje - 11:15 - 12:30
Tea Vidović: Tranzit izbjeglica kroz Hrvatsku iz volonterske perspektive
Renata Jambrešić Kirin i Tea Škokić:  Shopping centar nenormalne normalnosti 
Moderatorica: Sara Kekuš 

Intermezzo, 12:30 - 12:45
Antonio Grgić: Rezonantni krajolici – migranti kao znak rituala prijelaza prema novom europskom identitetu

Stanka za ručak

Duško Petrović: Humanitarne granice ili granice humanitarizma – ekspanzija vidljivih i “nevidljivih” granica - 14:30-15:45
Marijana Hameršak: Reteritorijalizacija granica, zone isključenja i lokalna dionica balkanskog koridora
Maren Larsen, Maja Horvat i Elma Demir: Lokalne vlasti i upravljanje tranzitom izbjeglica u hrvatskim pograničnim gradovima
Moderator: Ozren Biti

Mateja Medlobi i Dario Čepo: Stavovi građana i građanki Republike Hrvatske o izbjeglicama, 16:15 - 17:30
Emina Bužinkić: Krizna mobilizacija i solidarizacija s izbjeglicama u prijetećem društveno-političkom kontekstu
Katarina Peović Vuković: Izbjeglička kriza i govor nesvjesnog
Moderatorica: Reana Senjković

15. lipnja 2016.,
CEDIM, Fabkovićeva ulica 1, V. kat

Komparativne politike integracije - 11:00-13:00
Rahela Jurković: Integracija azilanata u hrvatsko društvo – sučeljavanje politika i realnosti
Snježana Ivčić: Utjecaj Europske unije na oblikovanje zdravstvenih politika država članica – pružanje zdravstvene zaštite izbjeglicama, migrantima i azilantima u Republici Hrvatskoj
Lana Bobić: Uloga vjerskih zajednica u izbjegličkoj krizi
Lana Bobić, Mateja Medlobi i Petra Šarin: Sustav azila i politika prema tražiteljima azila u Italiji – decentralizacija kao primjer dobre prakse 
Moderator: Viktor Koska

 

Događaj preuzet s facebook stranice