Pozivamo vas na konferenciju "Žene u svijetu rada: Razvoj poduzetničkih inicijativa i modela zapošljavanja", koja će uključiti relevantne sudionike na nacionalnoj i lokalnoj razini, te korisnice projekta kako bi razgovarali o potrebama žena te mogućnostima i preprekama s kojima se susreću žene prilikom zapošljavanja te pokretanja vlastitih poduzetničkih inicijativa.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati projekta te preporuke za unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga za žene koje se namjeravaju (samo)zaposliti donesene na osnovu analize provedene u okviru projekta. Preporuke možete naći na linku www.cesi.hr/hr/preporuke-za/

Konferencija je završna aktivnost projekta "Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada" koji ima za cilj osnažiti partnerske organizacije za pružanje socijalnih usluga i unaprijediti provedbu programa socijalnih usluga u Gradu Zagrebu, Koprivničko križevačkoj županiji, Požeško slavonskoj županiji i Krapinsko zagorskoj županiji kroz edukaciju, umrežavanje, i promociju pružanja socijalnih usluga.
Projekt provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u partnerstvu s Udrugom žena HERA Križevci i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva "DELFIN".

Konferencija će se održati u srijedu, 9. prosinca 2015. godine, u Kući Europe (Cesarčeva 4, Zagreb) od 10 do 15 sati.