U 2013., 2014. i 2015. godini mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa bila je najzastupljenija po broju novouključenih korisnika i najizdašnije financirana od svih mjera aktivne politike tržišta rada. Od 2012. godine ova je mjera namijenjena svim nezaposlenim osobama koje imaju manje od godinu dana radnog iskustva u struci, a osnovna joj je namjera pružiti korisnicima privremeno radno iskustvo kako bi im se povećale šanse za kasnije zapošljavanje.

Istraživanje je provedeno u prosincu 2014. godine na reprezentativnom uzroku bivših korisnika mjere stručnog osposobljavanja koji su mjeru završili u punom trajanju do kraja rujna 2014. godine. Cilj istraživanja bio je ispitati socijalni profil korisnika mjere i načine njihovog uzdržavanja uz mjesečnu novčanu naknadu u tadašnjem iznosu od 1600 kn. Osim toga, u istraživanju je ispitano i zadovoljstvo korisnika iskustvom stručnog osposobljavanja te njihov položaj na tržištu rada nakon izlaska iz mjere.

Rezultate istraživanja i pripadajuću publikaciju na promociji će predstaviti jedna od autorica istraživanja Dora Levačić (BRID), a o aktivnoj politici tržišta rada i problemima mladih na tržištu rada u Hrvatskoj govorit će dr. sc. Teo Matković (Hrvatski zavod za zapošljavanje) i Sven Janovski (Mreža mladih Hrvatske). Raspravu će moderirati Tina Tešija (BRID).

Istraživanje je provedeno u okviru projekta Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) "Expanding the field of cooperation among civil society organizations in Croatia" uz financijsku podršku fondacije Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.