Tribina o radnim i autorskim pravima novinara "NOVINARSTVO NE DAMO: Koliko i za koliko radimo?" održat će se 30. rujna u 18.00 sati u prostorijama Novinarskog doma (Perkovčeva 2, Zagreb). Tribinu organiziraju Hrvatsko novinarsko društvo (HND), Sindikat novinara Hrvatske (SNH) i Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP).

Novinari u Hrvatskoj danas rade u prekarnim uvjetima. Radno-pravna nesigurnost i narušeni profesionalni standardi u medijima ugrožavaju dostojanstvo profesije, ali i ljudsko i radno dostojanstvo novinara. Nužno je stoga otvoriti temu kolektivnih ugovora u novinarstvu i osnažiti pojedince i novinarske organizacije za kolektivno pregovaranje. Osim o radnim pravima novinara, na tribini će se razgovarati i o autorskim pravima novinara u okviru Europske direktive o autorskim pravima, s naglaskom na nužnost postizanja dogovora s s monopolističkim platformama i nakladnicima. Govornici će se također osvrnuti na aktualno stanje u Hrvatskoj, posebice u kontekstu novinarskih sloboda i napada na novinare.

Na tribini će govoriti Mogens Bisher Bjerregaard, predsjednik Europske federacije novinara (EFJ), Maja Sever, predsjednica SNH, Valentina Wiesner, predsjednica DZNAP-a, i Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a.