Izložbu „Kad tvornice utihnu, a radnici progovore“ je osmislila Dora Palajsa, studentica druge godine diplomskog studija Etnologije i antropologije Sveučilišta u Zadru, u sklopu kolegija Praktikum etnološkog istraživanja i prezentacije, a u suradnji sa stručnjacima iz drugih polja. Cilj ovog kolegija je potaknuti studente na aktiviranje u vlastitoj lokalnoj zajednici, kroz princip community based service-learning. Ovaj princip podrazumijeva suradnju studenata i njihovih lokalnih zajednica, što kao pojedinaca, što kao institucija. 

Zbog sve većeg interesa zajednice za industrijsku baštinu, ovom izložbom se želi prikazati ono na što se često zaboravi u govorima o industriji – priče ljudi koji su u toj industriji aktivno sudjelovali. Sugovornici koji su sudjelovali u istraživanju i pripremi izložbe su ispričali priče iz svog radnog vijeka, koje su obilježile njihove živote i žele ih podijeliti sa drugima. Denis Stošić je fotografirao sugovornike, kako bi se ilustrirala sjećanja koja su sugovornici podijelili s nama. Fotografije će biti popraćene citatima sugovornika, kao i drugim tekstovima i fotografijama koje su oni ustupili za potrebe izložbe. 
Sve ovo će, nadamo se, rezultirati time da lokalna zajednica razumijevanju baštine pridoda i industriju te počne pridavati pažnju i urbanosti kao važnom dijelu kulture i baštine. Također, izložba bi mogla potaknuti sugrađane na evociranje uspomena iz vlastitog radnog vijeka, koje mogu podijeliti sa autoricom ukoliko to požele.  

Link na facebook event