Radnička prava

Poziv za mlade

13.02.2015 | Ivanec (za detalje obratiti se Institutu za ekonomsku demokraciju - http://www.ined.hr/ )

Pozivamo Vas na sudjelovanje na projektu MLADI I BUDUĆNOST RADA U EU koji će biti održan od 13.02. do 20.02.2015.g u Ivancu.
Kroz razmjenu će sudionici biti aktivno uključeni u dijalog I diskusiju o statusu I perspektivama zapošljavanja mladih I sudjelovanja u životu zajednice u europskom kontekstu kroz niz interaktivnih radionica, rasprava I praktičnih vježbi.
Sudionicima će biti predstavljen primjer dobre prakse ekonomske demokratizacije kroz iskustvo mladih radnika u tvornici ITAS Prvomajska d.d.