U sklopu programa Lica kulture: Moda, a u suradnji s Centrom za ženske studije, u utorak, 12. svibnja s početkom u 19.30 sati u Centar za kulturu Trešnjevka održat će se predavanje: Moda, ženski rad i feministička kritika globalne odjevne industrije, Chiare Bonfiglioli.


(Foto: Heather Stilwell)

O predavanju:
(predavanje je na engleskom jeziku)

"Kada potrošači/ce žele brzo, tekstilni/ne radnici/ce moraju raditi brže, kada žele jeftino, tekstilni/ne radnici/ce moraju biti plaćeni manje" (Lucy Siegle e Jason Burke, We Are What We Wear, 2014). Predavanje će problematizirati odnos mode i potrošnje kroz prizmu ženskog rada u globalnoj odjevnoj industriji. Iz feminističke intersekcionalne perspektive problematizirat će se rodna i rasna podjela rada koja leži u srži brze mode (fast fashion) i jeftine odjeće, a koja generira ogromne profite globalnim retail brandovima povećavajući geopolitičku nejednakosti. Predavanje će se dotaknuti različitih povijesnih i geografskih studija slučajeva neoliberalne eksploatacije od jugoistočne Azije do jugoistočne Europe. Bazirajući se na različitim vizualnim materijalima predavanje će razmatrati aktualne kampanje i akcije koje podcrtavaju održive radne uvijete u globalnoj odjevnoj industriji.

Chiara Bonfiglioli je postdoktorandica u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS), Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, preko programa NEWFELPRO. Završila je preddiplomski studij političkih znanosti u Bologni te diplomski i poslijediplomski doktorski studij na Institutu za povijest i kulturu (program Rodni studiji) u Utrechtu. Od 2012. do 2014. radila je na Sveučilištu u Edinburghu kao postdoktorandica i suradnica na projektu CITSEE. U doktorskoj disertaciji bavila se ženskim političkim i društvenim aktivizmom u Italiji i Jugoslaviji. Posljednje dvije godine istražuje utjecaj postsocijalističke tranzicije i deindustrijalizacije na rodne odnose u bivšoj Jugoslaviji, s posebnim naglaskom na radnice u tekstilnoj industriji.

Više informacija o projektu: "Weaving socialism: an oral history of the garment industry in Croatia, from post-war industrialisation to post-socialist deindustrialisation": https://weavingsocialism.wordpress.com/ 


Projekt Lica kulture: Moda - sagledava modu i kulturu odijevanja interdisciplinarno kroz prizmu teorije mode, modnog dizajna i materijalne kulture.

Gostujući predavači su dizajneri, sociolozi, povjesničari, antropolozi, teoretičari mode.

Autorica projekta Lica kulture: Moda 2015. - Ivana Čuljak

Partnerstvo: Centar za ženske studije

Voditelj projekta - Veselko Leutar, leutar@cekate.hr, 091 3027 414

Financirano sredstvima Ministarstva kulture Republike 

Više o projektu:
http://www.cekate.hr/program/moda-moda/