Centar za politike emancipacije vas poziva da se prijavite za učešće u drugoj generaciji Studija socijalizma, programu koji će biti organizovan tokom 2018. godine u Beogradu.

Organizatori u najavi napominju:

Zašto socijalizam?
Realnost u kojoj živimo pokazuje nam da današnji zadati politički i ekonomski okviri ne dovode do blagostanja već do sve veće polarizacije društva na mali broj bogatih i privilegovanih, sa jedne, i ogromnu masu osiromašenih i obespravljenih ljudi, sa druge strane. Kriza koja od 2008. godine potresa veliki deo planete zahuktala je debatu o tome kako prevazići kapitalizam, a ekološka kriza ovu debatu čini još intenzivnijom. U širokom spektru političkih odgovora na aktuelno stanje levica se vratila u igru kroz različite društvene pokrete i političke partije. Socijalizam, kao sveobuhvatni naziv za društvo koje u prvi plan stavlja ideju zadovoljenja potreba ljudi, a ne profita, predstavlja jedan od pravaca u kojima se naša društva mogu u budućnosti razvijati. Socijalizam nije stvar prošlosti, socijalizam je pitanje naše budućnosti.

Zašto Studije socijalizma?
Odgovore na probleme koje kapitalizam proizvodi ne možemo pronaći u okvirima diskursa koji već nekoliko decenija dominira univerzitetskim ili medijskim poljem. Želimo li uzdrmati status quo neophodno je reaktuelizovati polje kritičke teorije. Istraživanje socijalističke politike danas, ali i iskustava realnopostojećih socijalizama, postaje sve važnije. Ipak, studije o kojima je ovde reč imaju nameru da odu i korak dalje od zadovoljavanja intelektualne znatiželje, odnosno, cilj nam je da program bude početak dalje artikulacije kritike kapitalizma u pravcu njegovog prevazilaženja.

Šta je sadržaj Studija socijalizma?
Studije socijalizma su jednogodišnji program tokom kojeg će se učesnici i učesnice upoznati sa osnovama socijalističke teorije i prakse. Prvi semestar biće posvećen osnovnim teorijskim konceptima – uvod u kritiku političke ekonomije, osnove socijalizma kao sistema društvene reprodukcije, osnove socijalističkog feminizma, teorija ideologije i teorija države. Drugi semestar će se zasnivati na zajedničkom promišljanju šta bi bila socijalistička politika danas – kako omogućiti ekonomsku redistribuciju, demokratsku kontrolu i samoupravljanje, kako rešiti problem javnog duga i kako razvijati proizvodni sektor, kako bi izgledala ekološki održiva socijalistička privreda, da li su moguće drugačije stambene politike i kako transformisati javne servise na način da zadovoljavaju potrebe stanovništva, itd. U tom smislu, Studije predstavljaju kombinaciju generalne teorijske osnove i proaktivne političke prakse socijalizma.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Program će se odvijati u periodu od februara do decembra 2018. godine i uključivaće ukupno 18 četvoročasovnih sesija koje će se održavati svake druge sedmice, sa dvomesečnom pauzom tokom leta. Sesije će pored lokalnih voditi i regionalni i internacionalni predavači i predavačice koji su u svom radu posvećeni razvoju socijalističke teorije i prakse. Tokom 2017. godine kao gostujući predavači/ce na Studijama socijalizma učestvovali su Stipe Ćurković i Marko Kostanić iz Centra za radničke studije iz Zagreba, Mario Reljanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Maya Gonzalez sa Univerziteta u Santa Kruzu, Toni Prug i Kostas Lapavicas sa Univerziteta u Londonu, Erik Tusen iz Komiteta za ukidanje duga Trećeg sveta (CADTM), Iskra Krstić članica redakcije portala Mašina, Marija Jakovljević iz Rekonstrukcija ženskog fonda, Joakim Beker profesor na Univerzitetu u Beču, Satoko Kišimoto članica Transnacionalnog instituta.

Učestvovanje u projektu je besplatno i ne iziskuje specifično predznanje o temama kojima ćemo se baviti, ali je važno da učesnici i učesnice studija budu posvećeni i redovni na dogovorenim sesijama, da redovno prolaze kroz predloženu literaturu i da aktivno doprinose diskusijama i procesu zajedničkog rada. Studije se održavaju u Beogradu, a broj polaznika/ca je ograničen.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u Studijama socijalizma, molimo vas da nam pošaljete prijavu koja će sadržati:

– Narativnu biografiju (do 500 reči) koja će opisati sfere vaših interesovanja, vaše formalno i neformalno obrazovanje, radno iskustvo, da li ste član ili članica neke organizacije ili kolektiva ili ste to nekada bili, itd.
– Motivaciono pismo (do 500 reči) koje će odgovoriti na sledeća pitanja: Zašto ste zainteresovani za socijalizam? Da li ste imali nekog prethodnog iskustva u bavljenju navedenim temama? Zašto ste zainteresovani za njih i šta vam deluje posebno zanimljivo u najavljenom programu? Možete li da se posvetite studijama u kontinuitetu u postavljenom vremenskom periodu? Šta očekujete od studija? Na koji način mislite da će program studija pomoći vašim trenutnim i budućim aktivnostima i interesovanjima?
– Kontakt (e-mail adresa i broj mobilnog telefona);

Kandidati i kandidatkinje se prijavljuju za učešće u oba semestra.
Prijavu poslati najkasnije do 21. januara 2018. na sledeći e-mail: politike.emancipacije@gmail.com.

Za sva dodatna pitanja možete pisati na istu e-mail adresu.
Više informacija o dosadašnjem radu Centra za politike emancipacije možete pronaći na našem sajtu: www.pe.org.rs

O odlukama ćete biti obavešteni 29. januara 2018.

Više informacija ovdje