Rasprava o stanju hrvatske tekstilne industrije u kontekstu globalne ekonomije.

Facebook event