Novi sindikat najavljuje organiziranje prosvjeda članova Novog sindikata, pirotehničara koji će se održati u srijedu 11. 5. 2016. u Zagrebu. Na prosvjed su pozvani i svi pirotehničari koji nisu članovi Novog sindikata. Početak prosvjeda je u 10 sati okupljanjem na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu na prostoru oko spomenika bana Jelačića. Skup prosvjednika na trgu  trajat će do 10.45 sati,  a nakon toga će se formirati prosvjedna kolona koja će krenuti prema Markovom trgu. Predviđeni dolazak na Markov trg je u 11. 15 sati. U  11 30 održat će se tiskovna konferencija, nakon toga tražit će se prijem kod predsjednika Vlade Tihomira Oreškovića.

ZAŠTO PROSVJEDUJEMO
Na prosvjed se odlučujemo nakon višemjesečnih inicijativa, zahtjeva i molbi nadležnim institucijama, a budući da predsjednik Vlade Tihomir Orešković tvrdi kako za nas nema vremena, odlučili smo sami odabrati mjesto i vrijeme mogućeg sastanka s njim.Smatramo da je svrha razminiranja očistiti Hrvatsku od mina, na način da se radnicima u razminiranju osiguraju uvjeti rada koji će u potpunosti štititi sve radnike koji ulaze u minska polja i smatramo da je njihov rad na korist svim građanima. Hrvatska pripada krugu od 24 zemlje u svijetu koje imaju najveći broj stradalnika, a od 1991. godine do danas u minski sumnjivim područjima stradalo je 1979 osoba, a od toga 511 osoba smrtno. 

-          77 % osoba je stradalo od minsko-eksplozivnih sredstava (MES-a)

-          22 % od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a)

-          1 % osoba je stradalo od nepoznatih ubojnih sredstava.

Za stradavanja u minskim poljima odgovoran je najćešće tržišni model javnog nadmetanja, odnosno javna nabava koja nije na korist radnicima u razminiranju niti čini obavljanje posla razminiranja sigurnim. Radi se o poslovima koji kao takvi ne mogu biti podložni udarima tržišta, spekulativnom ponašanju, dampingu, odnosno grubim interesima profita, koji rušeći konkurenciju ujedno ruše i cijenu i kvalitetu rada pirotehničara te su izravan udar kako na sigurnost svih zaposlenih u sustavu razminiranja, tako i na građanstvo u cjelini.

Posao razminiranja, dakle, isključivo ovisi o pravilima javne nabave koja je obilježena damping negativnim modelima ponašanja u nadmatanju i dovela do nekontroliranih cijena u zadnjih nekoliko mjeseci (ispod 3,00 kune), a koje cijene ne mogu osigurati svoju svrhu da bi bile ekonomski prihvatljive, odnosno da bi se poslovi kvalitetno obavili i da bi se od poslova po toj cijeni mogle osigurati plaće pirotehničarima.

Nejasno je kako je na tržištu koje se pretežno financira sredstvima iz državnog proračuna moguće da su tvrtke iz protuminske djelatnosti nekontrolirano prolazile kroz procese predstečajnih nagodbi, odnosno da je na tržištu uobičajen trend da tvrtke prestaju s radom, a vlasnici koji na njima ostavljaju dugove osnivaju  nove tvrtke koje se bave razminiranjem.

Od navedenog tržišnog ponašanja - prestanka s radom i nastavka rada u novoosnovanoj tvrtki - štetu imaju pirotehničari koji rade u nesigurnim uvjetima (u strahu su za svoju plaću i egzistenciju,a sve u uvjetima rada na poslovima visokoga rizika), a te negativne posljedice trpi i država u cjelini jer se obično radi o izbjegavanju poreznih davanja što ne može biti prihvatljivo.

Nesporno je da djelatnost protuminskog djelovanja ne može raditi pod tržišnim uvjetima poduzetničkih sloboda, a osobito ne na način kako se to sada događa jer ovakvo stanje vodi u opasnost sve radnike s ovlastima za rad u minskim poljima, koji u uvjetima „trke za kvadratima“ ne mogu na kvalitetan način odraditi svoj posao što dovodi u opasnost i pirotehničare i građane.

Krajnje je vrijeme da se ova djelatnost makne s tržišta koje putem zakonskoga okvira javne nabave dogovara poslove u ovoj djelatnosti po kriteriju najniže cijene pa tako imamo danas bizarnu situaciju u kojoj su ponude najniže cijene u postupku javnog nadmetanja za poslove razminiranja često i niže od cijena iz postupka javne nabave za usluge košnje travnjaka ili kod javne nabave usluge čišćenja.

Takva se nemilosrdna pravila tržišne utakmice lome upravo preko leđa pirotehničara koji u trci za kvadratima radi nametnutog načina poslovanja od strane države, nažalost gube život.

Za nastalu situaciju  krivimo zakonski okvir koji nije prilagođen osnovnom cilju - osiguranju uvjeta rada pirotehničara te zaštita građana i omogućavanje sigurnosti tj. života bez opasnosti od mina.

CILJ PROSVJEDA

Cilj ovog prosvjeda je ukazati na probleme koji postoje u resoru humanitarnog razminiranja , a oni su slijedeći:

  • veliki broj tvrtki koje se bave djelatnošću razminiranja jednostavno je ostao bez posla, a one tvrtke koje su posao dobile prisiljene su ga obavljati po nerealno niskim cijenama, a sve to posljedica je loših zakonskih rješenja što dovodi do kolapsa u ovoj djelatnosti
  • tvrtke zbog gore navedenih problema ostaju bez posla, čime su ugrožena radna mjesta danas zaposlenih pirotehničara
  • neizvjesnost i strah od gubitka posla, psihička opterećenost pirotehničara dovodi do smanjenja razine sigurnosti i bitnog povećanja rizika od minskih nesrećaZa nastalu situaciju prvenstveno krivimo državnu zakonsku regulativu, a to je Zakon o javnoj nabavi.

 Rješenja ovih gorućih problema vidimo u sljedećim točkama koje  su ujedno i naši zahtjevi:

1. Od Vlade tražimo da poslove razminiranja ukloni iz tržišne utakmice - dakle, bezuvjetno micanje razminiranja s tržišta – želimo i da Vlada izradi i uputi u zakonsku proceduru prijedlog zakona koji bi to omogućavao po hitnom postupku.

2. Zahtijevamo da se tvrtkama koie nemaju ugovorene poslove omogući ugovaranje poslova po HITNOM postupku.

3  Tražimo da se udovolji našem prijedlogu da Vlada sa sindikatima dogovori proširenu primjenu kolektivnog ugovora za granu humanitarnog razminiranja.

4. Omogućavanje i osiguravanje  najveće moguće sigurnosti rada pirotehničara.