Prosvjed liječnika specijalizanata, mladih specijalista i subspecijalista protiv prakse robovlasničkih ugovora kojima se liječnike prisiljava na odlazak iz Hrvatske.

Zahtjevi:

1.    Ukidanje svih „robovlasničkih“ ugovora i ujednačavanje svih ugovornih obveza u RH prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju (NN 62/16) i europskim regulativama.
•    Poštivanje odluke Vrhovnog suda iz 2013. godine kojom je izrijekom rečeno kako plaća predstavlja naknadu za obavljeni rad i ne može biti predmet odštetnog zahtjeva.
•    Ukidanje „robovlasničkih ugovora“ po kojima su liječnici obavezni ostati na radu u bolnici u vremenu koje je dulje od vremena trajanja specijalizacije.
•    Ujednačavanje svih ugovornih obveza kako bi se prestalo liječnike u RH dovoditi u neravnopravan položaj.

2.    Kontinuirano i centralizirano raspisivanje natječaja za pripravnički staž.

3.    Plan konstruktivnih i stimulativnih mjera s ciljem zadržavanja liječnika u RH.

4.    Stvaranje uvjeta za održivi javni zdravstveni sustav.


Najava događanja preuzeta s facebooka.