Regionalni industrijski sindikat (RIS) u suradnji s Bazom za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) tijekom 2016. provest će niz sindikalnih radionica za svoje članice i članove. Prva radionica održat će se u petak, 15. travnja u Varaždinu, a bit će posvećena temi radničkih predstavnika na radnom mjestu.

Sudjelovanje radnika u odlučivanju o pitanjima povezanima za rad jedan je od najvažnijih uvjeta za postizanje i povećanje razine demokratičnosti na radnom mjestu, a prisutnost radničkih predstavnika uvelike olakšava ostvarivanje prava koja su određena u propisima, kolektivnim ugovorima i drugim aktima, a koji uređuju prava i dužnosti radnika. Osim sindikalnih povjerenika i predstavnika, za očuvanje prava radnika u odnosu s poslodavcem zaduženi su i drugi predstavnici, poput članova radničkog vijeća, ali i povjerenika za zaštitu na radu i radničkih predstavnika u Nadzornim odborima poduzećima. Upravo radi lakše zaštite i ostvarivanja prava važno je upoznati radnike s ulogom različitih predstavnika i pružiti pregled aktivnosti za koje su zaduženi na radnim mjestima.

Pravnica Danica Lisičar osvrnut će se na vrste radničkih predstavnika, počevši od sindikalnih članova i povjerenika, preko povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika i povjerenika za zaštitu na radu, sve do članova Radničkog vijeća.

Sindikalna radionica dio je projekta "Podrška radničkom pokretu kroz edukaciju, istraživanje te terenski i medijski rad" kojega BRID provodi u suradnji sa Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.