sažetak programa:


Glavni je cilj konferencije dati opći pregled perspektiva za razvoj dugoročnog, održivog modela transnacionalne institucionalne podrške suradnji civilnog društva u regiji. Predstavit će se i raspravljati o postojećim europskim trendovima, kao i o razvijenim institucionalnim praksama međudržavne potpore kulturnim i drugim akterima civilnog društva. Program će dati uvid u trenutno stanje stvari u razvoju suradnje između kulturnih i drugih aktera civilnog društva u regiji, uključujući i ključne izazove i korake koje treba poduzeti za daljnji razvoj regionalne suradnje. Kroz program konferencije će se predstavnike donositelja odluka i donatorskih institucija, stručnjake, kulturne i mnoge druge aktiviste/ice civilnog društva iz regije i šire, potaknuti na zajedničko promišljanje, raspravu i rad na održivim institucionalnim rješenjima za razvoj regionalne suradnje.

9:30 Uvod (Eng.)


Uvod u konferenciju


10:00 → 12:00

1. sesija ~ Rasprava (Eng.)


Međudržavna institucionalna podrška za regionalnu suradnju – prakse i perspektive iz Europe i regije

Panel će dati pregled europskih institucionalnih praksi transnacionalne podrške civilnom društvu na području kulture i drugim područjima u regionalnim okvirima. Koje društvene i političke pretpostavke omogućuju razvoj regionalne suradnje u različitim regijama Europe? Koji su ciljevi transnacionalnih fondova za regionalnu suradnju i kako se odražavaju u specifičnim praksama različitih međunarodnih institucija? Predstavit će se postojeći trendovi, kao i rad različitih međunarodnih institucija.

govornici:


• Jiří Sýkora, Međunarodni Višegradski fond, Bratislava
• Kristina Babić, Agencija lokalne demokracije i Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera — Umjetnička akademija, Osijek


moderator: Milica Pekić, Kooperativa

 

12:30 → 15:00

2. sesija ~ Razgovor (regionalni jezici)

Širenje područja suradnje: jačanje veza između kulturnih aktera i drugih aktera civilnog društva – ključ društvene transformacije

Ovaj dio programa osmišljen je kako bi pružio uvid u suradnju između kulturnih i drugih aktera civilnog društva, na lokalnim raznima, ali i u regionalnom kontekstu, kako bi se predstavile mogućnosti za opipljive promjene kroz sinergističko djelovanje različitih aktera civilnog društva u zajedničkoj borbi za društvenu transformaciju. Inovativni, kreativni i interdisciplinarni pristupi izazovima u našim zajednicama, koji kombiniraju razne alate i metode, omogućili su akterima civilnog društva da postanu ključni nositelji pozitivnih društvenih promjena diljem regije. Međutim, ovi se akteri u svom radu suočavaju s mnogim izazovima i preprekama, posebno u pogledu nedostatka poticajnog okruženja za razvoj regionalne suradnje. Koje su ključne potrebe aktera civilnog društva za razvoj alata koji
potiču zajedničke aktivnosti u regiji?

govornici koji predstavljaju različite udruge civilnog društva u regiji:


• Marina Ivandić, Baza za radničku inicijativu i demokraciju, Zagreb;
• Ivana Dragšić, Ploštad Sloboda, Skopje;
• Radomir Lazović, Ministarstvo prostora, Beograd;
• Žarko Trajanoski, Koalicija za seksualna i zdravstvena prava marginaliziranih zajednica, Skopje;
• Samo Selimović, Inicijativa za demokratski socijalizam, Ljubljana;
• Teodor Celakoski, Pravo na grad, Zagreb


moderator: Katarina Pavić, Kooperativa

16:30 → 18:30

3. sesija ~ Panel rasprava
(regionalni jezici)

Inicijative i izazovi za regionalnu suradnju: trenutne i buduće perspektive


Što različite institucije u regiji mogu učiniti kako bi ojačale regionalnu suradnju? Koji su ključni izazovi koje treba savladati pri oblikovanju održivog modela transnacionalne podrške za suradnju u regiji – koje pretpostavke, u smislu političkih okolnosti i strateških mjera, treba uzeti u obzir u bliskoj budućnosti?


govornici:
• Milica Pekić, Kooperativa
• Jelena Pajović van Reenen, Vlada Republike Srbije, Ured za suradnju sa civilnim društvom
• Tamara Perišić – Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
• Dea Vidović, Zaklada Kultura nova
• Cvjetana Plavša Matić, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva


moderator: Emina Višnić, POGON — Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Zagreb


18:30

Završna rasprava i zaključci
(regionalni jezici)

moderator: Katarina Pavić, Kooperativa

 

 

 

Organizator: Kooperativa, regionalna platforma za kulturu

Podrška:
Zaklada Kultura nova
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Zaklada Otvoreno društvo — Bosna i Hercegovina
Kosovska fondacija Otvoreno društvo