U suvremenim političkim zajednicama pitanje proračuna zauzima centralno mjesto, svojevrsni kamen temeljac društvenih odnosa. No, istovremeno proračun postaje i kamen spoticanja, s obzirom kako bi javna sredstva trebala zadovoljavati različite potrebe brojnih društvenih skupina koje zajednicu čine. Izbijanjem ekonomske krize i posljedičnim smanjivanjem proračunskih prihoda, proračun ubrzano postaje još jedan faktor društvene dezintegracije, odnosno nišan preko kojeg se međusobno promatraju različite društvene skupine u borbi za ionako oskudna sredstva. Tradicionalni model sastavljanja proračuna iza zatvorenih vrata, u privilegiranim krugovima političkih elita i tehnokrata, takve negativne društvene tendencije samo naglašava te produbljuje društvene sukobe.

Koncept participativnog proračuna, odnosno sudjelovanja građana u izradi i nadzoru gradskih proračuna, u tek nešto više od 25 godina postojanja doživljava nezaustavljivo širenje po svim kontinentima, kao odgovor na krizu legitimiteta predstavničke demokracije. Pritom participativni procesi poprimaju različite oblike, odgovarajući na raznolike društvene potrebe, ovisno o lokalnom kontekstu. Participativno budžetiranje prepoznato je kao izvrsno sredstvo utvrđivanja potreba lokalne zajednice, ublažavanja socio-ekonomskih nejednakosti, premošćivanja jaza između društva i politike, ali i kao značajan alat pri suzbijanju korupcije i klijentelizma.

Kakva su iskustva participativnog budžetiranja u Europi? Kakve potencijale ono ima u Hrvatskoj te kako ga uklopiti u dinamiku proračunskih ciklusa propisanu hrvatskim zakonima?

Kako bismo dobili odgovore na ova, ali i druga zanimljiva pitanja, Zelena Istra organizira seminar o participativnom budžetiranju i građanskom nadzoru lokalnih proračuna. Seminar će se održati 9. i 10.3.2015. u Zagrebu, u hotelu International. Seminar je namijenjen predstavnicima organizacija civilnog društva, a zainteresirani mogu kontaktirati udrugu Zelena Istra te dobiti sve informacije o mogućnostima sudjelovanja.

 

Poziv za prijavu na
SEMINAR O PARTICIPATIVNOM BUDŽETIRANJU I GRAĐANSKOM NADZORU
LOKALNIH PRORAČUNA


9. i 10.3.2015.


Zagreb, Hotel International, Miramarska 24


Seminar u trajanju od jednog i pol dana bavit će se pitanjima sudjelovanja građana u
pripremi, donošenju i nadzoru lokalnih proračuna, odnosno procesima participativnog
budžetiranja koji se, u raznim oblicima, u sve većem broju pojavljuju širom svijeta kao
odgovor na krizu legitimiteta institucija i mehanizama predstavničke demokracije, ali i
ekonomsku krizu.


Seminar je namijenjen organizacijama civilnog društva i građanskim inicijativama
zainteresiranima za zagovaranje “dobrog upravljanja” u svojim lokalnim sredinama,
odnosno demokratizaciju i jačanje participacije građana u javnom upravljanju, pri
čemu će im od velike pomoći zasigurno biti upoznavanje s primjerima uspješnih
praksi participativnog budžetiranja, s posebnim naglaskom na modele e-participacije
koji zauzimaju dominantnu poziciju u procesima participativnog budžetiranja koji se
provode u europskim državama.


Sudionici će imati priliku upoznati primjere dobrih praksi i uspješnih procesa
participativnog budžetiranja iz Estonije i Njemačke, ali i Pazina u Hrvatskoj, kao i
borbu građana Maribora za parcipativni proračun, koja još uvijek traje. Također, biti
će predstavljeni osnovni pojmovi i dinamika proračunskih ciklusa lokalnih
samouprava u RH, s naglaskom na mogućnosti tempiranja participativnih elemenata
u trenutno postojećem okviru. Sudionici će biti upoznati i sa Zakonom o pravu na
pristup informacijama te mogućnostima njegove primjene u procesima povećanja
transparentnosti, participacije i nadzora građana nad lokalnim proračunima.


U nastavku slijedi program seminara.


Radna verzija programa seminara:


Ponedjeljak, 9.3. :


10:00 - 10:30 – Registracija učesnika


10:30 - 11:00 – Uvod organizatora


11:00 - 12:30 – Dirk Blauhut (Odjel za e-upravljanje grada Kölna, Njemačka):
“Participativni proračun grada Kölna”
- prezentacija na engleskom jeziku


12:30 - 13:30 – Ručak


13:30 - 15:00 – Liia Hänni (eGovernance, Estonija):
“Participativni procesi u Estoniji”
- prezentacija na engleskom jeziku
Liia Hänni je u Estoniji poznata kao “majka demokracije”, koautorica
je estonskog ustava i bivša ministrica za reforme, a trenutno radi u
organizaciji eGovernance, koja je uključena u niz participativnih
projekata u Estoniji.


15:00 - 15:30 – Pauza


15:30 - 17:00 – Predrag Bejaković (Institut za javne financije, Hrvatska):
“Osnovni pojmovi i dinamika proračunskih ciklusa
lokalne samouprave u RH”


Utorak, 10.3. :


10:00 - 11.30 – Duje Prkut (GONG, Hrvatska):
“Zakon o pravu na pristup informacijama // Projekt
Pazi(n)! proračun”


12:00 - 13:30 – Primc Matic (Iniciativa Mestni zbor, Maribor, Slovenija)
“Slučaj Maribor - Samoorganizacijom do participacije”
- prezentacija na engleskom jeziku
Izlaganje Primca Matica predstavit će borbu za proširivanje i
produbljivanje lokalne demokracije koju građani Maribora
samoorganizirano vode još od “sveslovenskog ustanka” pretkraj
2012. godine, prvenstveno kroz inicijative Mestni zbor te Odločaj o
mestu! (Odlučuj o gradu!), koja za cilj ima uvođenje participativnog
budžetiranja u taj, drugi po veličini, grad Slovenije.


13:30 - Ručak


Seminar organizira Zelena Istra u okviru projekta "Participativno budžetiranje:
Građani nadziru lokalni proračun", kojeg financira Europska unija, a sufinancira Ured
za udruge Vlade Republike Hrvatske.