SOLIDARNO ORGANIZIRANJE - povezivanje sindikata i nevladinih organizacija za dobrobit društva kao cjelinePravo na rad, zaradu i slobodu rada ustavna su prava.

Rad omogućuje samoostvarenje, društvenu uključenost i ekonomsku neovisnost. Međutim, mnogi radnici – kao niti budući radnici – nisu svjesni svojih prava, niti mogućnosti ostvarivanja isitih. Tržište rada jedno od najznačajnijih područja borbe za bolja ekonomska i socijalna prava svih zaposlenih, stoga je edukacija o radništvu i radničkim pravima presudna. Uloga sindikata u borbi za radnička prava je presudna.
Što su sindikati i koja je prednost radničkog organiziranja, zašto je važna uključenost sindikata u društvena pitanja te može li suradnja sindikata i nevladinih organizacija pomoći u borbi za dobrobit društva kao cjeline?

Upravo u organizacijskoj strukturi sindikata leži velika snaga za zaštitu prava radnika. Osim neposredne i vrlo bitne funkcije zaštite prava na radnim mjestima, sindikati su povijesno i politički gledano važna organizacija koja se bavi promicanjem ekonomskih i socijalnih interesa radničke klase. Mogu li se i bave li se sindikati danas u Hrvatskoj širim društvenim pitanjima kao što su javna dobra i ljudska prava razgovorat ćemo na temelju nekoliko primjera suradnje udruga i sindikata u Hrvatskoj.

Kroz primjere pozitivne prakse pokazuje se kako sindikati mogu u potpunosti iskoristiti svoj potencijal i doprinijeti ostvarenju ravnopravnosti spolova, borbi protiv rodnih stereotipa i uklanjanju segregacije tržišta rada. Razvijanjem ženske sindikalne mreže omogućuje se utvrđivanje stanja i unapređenja unutar pojedinih sektora, dok se suradnjom s nevladinim organizacijama jača kolektivna svijest i udružuju resursi za poduzimanje konkretnih mjera i akcija. Po sličnim principima, a kroz zajedničke interese i borbu protiv diskriminacije, moguće su poveznice i između LGBT i radničkog pokreta. Osiguravanjem ženskih i LGBT prava unutar sindikata osnažuju se ne samo radnici, već i šira zajednica.

Tribina služi edukaciji studenata, posebno onih završnih godina studija, kako bi na tržište rada izašli spremniji na izazove sa kojima će se suočavati.

Izlagačice na tribini su Ana Šarić i Jelena Miloš.

Jelena Miloš, aktivistica i prevoditeljica. Fokus djelovanja su joj ekonomska i socijalna prava te borba za javna dobra. Kao članica Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju te Prava na grad dugo je surađivala sa sindikatima, naročito u kontekstu povezivanja feminizma te LGBT aktivizma sa sindikalnim djelovanjem.

Ana Šarić diplomirana je pravnica s višegodišnjim iskustvom u odvjetništvu, pravnom savjetovanju i sindikalnom djelovanju. Kao pravna savjetnica u Nezavisnom sindikatu zaposlenih u srednjim školama Hrvatske bavi se kolektivnim pregovaranjem, radnim zakonodavstvom i savjetovanjem radnika.
Zaštita ljudskih prava, posebice prava žena u području rada i zapošljavanja te ravnopravnost spolova i antidiskriminacijsko pravo osnovna su polja njezinog stručnog interesa. Aktivna u pisanju radova na temu rodno osviještene politike, jaza u plaćama te položaju žena i diskriminaciji žena na tržištu rada, u kojem smjeru priprema završni rad na poslijediplomskom studiju za ljudska prava.

Tribina je dio završnog rada Ane Šarić i Ines Siuc, polaznica aktuale generacije obrazovnog programa Centra za ženske studije.