Tradicionalnim obilježavanjem 8. marta, u ponedjeljak 9. ožujka, započinjemo ciklus tribina i predavanja Transgresije feminizma s ciljem širenja dijaloga o feminizmu i što on znači u 2015. godini za hrvatsko društvo. U prvom ciklusu težište je na iskustvima i praksama, a tema prve tribine je pitanje socioekonomske i rodne nejednakosti u javnoj i privatnoj sferi.

Na tribini sudjeluju dr.sc. Ksenija Klasnić koja će govoriti o socioekonomskom statusu žena u odnosu na njihove partnere te ekonomskom nasilju nad ženama u intimnim vezama (prema rezultatima istraživanja za svoj doktorski rad iz 2012. godine) i inicijativa Za rad spremne. Za rad spremne će predstavljati Marta Jagušt koja će govoriti o socioekonomskom statusu žena u svijetu rada i Anja Repalust koja će predstaviti preliminarne rezultate posljednjeg istraživanja inicijative. Nakon toga slijede pitanja i diskusija.

Tribina počinje u 17h u prostorijama KSFF-a. Svi ste pozvani!