Ana Vračar govorit će na panelu Oblici diskriminacije, društvena isključenost s fokusom na nepravedan utjecaj pandemije COVID-19 u organizaciji People's Health Movementa, u sklopu konferencije o zdravstvenim politikama Prince Mahidol Award Conference koja se održava svake godine krajem siječnja u Bangkoku. Na panelu će se detaljnije diskutirati o pristupu zdravstvenoj zaštiti za migrante i druge ranjive skupine u kontekstu pandemije COVID-19 virusa. Konferencija je za 2021. prebačena on line s događanjima od kolovoza do veljače, a Ana sudjeluje na panelu (radni jezik je engleski) koji će se održati u srijedu 21. kolovoza s početkom u 13 sati po hrvatskom vremenu i kojem se može se prisustvovati putem zoom platforme te youtube prijenosa.