Large naslovna

Bogat međunarodni projekt na kojem je sudjelovao Zagreb Pride iznjedrio je korisne priručnike za radnike_ice u odjelima ljudskih resursa i trans, interspolne i nebinarne radnike_ice, ali i porazne podatke o sadašnjoj razini diskriminacije trans, interspolnih i nebinarnih osoba na radnom mjestu.

 

76 posto svih ispitanika_ca smatra kako treba skrivati činjenicu da su trans, interspolne i nebinarne osobe na svojem radnom mjestu, pokazuje nedavno predstavljeno Nacionalno izvješće o trans, interspolnim i nebinarnim osobama na radnom mjestu u Hrvatskoj. O tom problemu razgovarali smo sa stručnjacima_kinjama iz Zagreb Pridea, organizacije koja je sudjelovala na projektu Inclusion4all unutar kojeg su proveli istraživanje o položaju trans, interspolnih i nebinarnih radnika_ca u Hrvatskoj, a na temelju čega je nastalo navedeno Nacionalno izvješće koje je javnosti predstavljeno krajem studenoga ove godine.

Kako nam odgovaraju iz Zagreb Pridea, poziv za sudjelovanje na projektu došao je od mađarske LGBTIQ organizacije Hatter, koja je ujedno i koordinator projekta. Pod nazivom Inclusion4all projekt je započeo 2020. godine te je uključivao pet zemalja: Hrvatsku, Mađarsku, Španjolsku, Italiju i Nizozemsku, a nastao je u sklopu programa Europske unije za prava, jednakost i građanstvo. Cilj je projekta promicanje učinkovite provedbe načela nediskriminacije trans, interspolnih i nebinarnih osoba.

Iz Zagreb Pridea ističu kako su se putem svojeg sustava pravne i psihosocijalne podrške LGBTIQ zajednici – “Rozi megafon” – susreli_e s nizom slučaja diskriminacije na radnom mjestu te su se odmah odazvali_e na poziv. Sudjelovanjem na projektu željeli su, kako ističu, fokusirati se na najranjivije skupine u LGBTIQ zajednici, tj. na trans, interspolne i nebinarne osobe, no isto tako su u istraživanje uključili i ostale radnike.

Projekt se temeljio na nizu aktivnosti – od radionica, istraživanja do konferencija. No, kako navode u Zagreb Prideu, kroz provođenje projekta i istraživanje postojećeg stanja naišli su na vrlo malo dobrih praksi: “Kako se vidi iz priloženog istraživanja, kultura raznolikosti, ako i postoji na radnom mjestu, ipak se najčešće odnosni na seksualnu orijentaciju i LGB dio akronima, dok je TIQ+ još uvijek nepoznanica, što pokazuju neki rezultati ankete, ali i odgovori u intervjuima. Kadrovski_e službenici_e najčešće su spominjali_e radnike_ce koji_e su bili_e gej, dok su gotovi svi_e rekli_e da nisu imali_e ili nisu znali_e da imaju radnike_ce koji_e su trans, interspolne i nebinarne osobe”.

Kao bitnu aktivnost unutar projekta, važnu za podizanje društvene svijesti na radnom mjestu o problemu diskriminacije trans, interspolnih i nebinarnih radnika_ca, Zagreb Pride ističe nastanak dva priručnika koji kao trajni alati mogu biti vrlo korisni. Riječ je o Priručniku za stručnjake i stručnjakinje za ljudske resurse te Priručniku za transrodne, interspolne i nebinarne osobe na radnom mjestu.

Kako objašnjavaju iz organizacije: Priručnik za stručnjakinje i stručnjake za ljudske resurse ima za cilj pružiti praktičnu pomoć u izgradnji inkluzivnih radnih mjesta za trans, interspolne i nebinarne osobe, uključujući i modele mjera koje pomažu pri suočavanju s diskriminacijom i u njenom suzbijanju. Budući da su stručnjaci_kinje za ljudske resurse prvi kontakt radnika_ca s firmom te igraju važnu ulogu u tome kako će se osobe osjećati na svojem radnom mjestu, potonji je priručnik vrlo važan alat u razumijevanju problematike diskriminacije trans, interspolnih i nebinarnih osoba za one koji_e se s time nisu sreli za vrijeme svojeg obrazovanja. Priručnik nudi i prikaz najboljih praksi za širenje znanja o životima trans, interspolnih i nebinarnih osoba i njihovim iskustvima na radnome mjestu. Priručnik za transrodne, interspolne i nebinarne osobe na radnome mjestu pruža praktičnu pomoć, informacije i vježbe za unapređenje položaja na radnome mjestu. U priručniku možete naučiti o različitim oblicima diskriminacije na radnome mjestu, važećim zakonima te kako najbolje odgovoriti na diskriminaciju na poslu i pri zapošljavanju.

Svi alati su dostupni i na web stranici projekta Inclusion4all, a priručnike možete pronaći na web stranici Zagreb Pridea.

Foto: Inclusion4all


Veliki dio aktivnosti činila je i provedba istraživanja na temelju kojeg je nastalo Nacionalno izvješće. Iz Zagreb Pridea ističu kako se ono sastojalo od provođenja anketa i intervjua s trans, interspolnim i nebinarnim radnicima_cama i tražiteljima_cama posla te sa stručnjacima_kinjama koji rade u ljudskim resursima te poslodavcima?. No, to nije teklo lako: „Provedba istraživanja bila je dosta izazovna iz perspektive pronalaska stručnjaka_inja za ljudske resurse koji_e često nisu htjeli_e sudjelovati u istraživanju kada bismo im pobliže objasnili_e o čemu se radi. S obzirom na to da je Hrvatska još uvijek dosta konzervativna zemlja te na činjenicu da su inkluzivne prakse dosta rijetke u tvrtkama, nažalost ne čudi ovakav ‘težak’ odaziv na istraživanja koja se bave ovom ili sličnim temama“, kažu nam iz Zagreb Pridea.

Jedno od najvećih izazova i problema s kojima se susreću trans, interspolne i nebinarne osobe na radnom mjestu, a do kojih su u Zagreb Prideu došli kroz istraživanje, je strah od ugroze profesionalne reputacije i gubitka posla zbog čega 76 posto ispitanika_ca skriva činjenicu da su trans, interspolne i nebinarne osobe.

„LGBTIQ osobe u većini zanimanja nisu spremne javno izražavati svoj seksualni i/ili rodni identitet, što negativno utječe na njihov osjećaj dostojanstva, radnu učinkovitost i mentalno zdravlje. Taj je strah dodatno izražen u doba ekonomske krize i visoke stope nezaposlenosti. Navedeni problemi još su izraženiji kod transrodnih i nebinarnih osoba, kako zaposlenih, tako i onih koje su u potrazi za poslom, koje izrazito oklijevaju autati se svojim (potencijalnim) poslodavcima_kama i kolegama_icama. Transrodne osobe su obično prekarni_e radnici_e koji_e često odgađaju društvenu i/ili medicinsku tranziciju kako bi zadržali_e posao ili pak namjerno ne otkrivaju svoj identitet na radnom mjestu kako bi se zaštitili_e od uznemiravanja.“

U Hrvatskoj je veliki problem i sam jezik, kako navode iz Zagreb Pridea: „Situacija je još složenija za nebinarne radnice_ke, s obzirom na to da je hrvatski jezik izrazito orođen pa često automatizmom primjenjuje neprikladne kategorizacije na nebinarna iskustva ili ih u potpunosti briše, čak i u posve inkluzivnim okruženjima“. Naime, kako nam objašnjavaju iz Zagreb Pridea najčešće je obraćanje osobama krivim zamjenicama i „deadnaminga“ što predstavlja obraćanje osobi koristeći jezik i ime koji nije u skladu s rodnim identitetom te osobe. Također „primoravanje trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba na to da sa sobom u svakome trenutku nose dokumente koji ne odražavaju stvarnost izlaže dotične riziku od stigmatizacije, diskriminacije i gotovo beskrajno mnogo vrsta nasilja“.

No, naravno to nisu jedini oblici diskriminiranje i uznemiravanja trans, interspolnih i nebinarnih radnika_ca i tražitelja_ica posla, već kako pokazuje istraživanje i kako nam govore iz Zagreb Pridea ono može imati „mnogo različitih oblika, od verbalnog ili čak fizičkog uznemiravanja do uskraćivanja poštene plaće, napredovanja ili čak zaposlenja. Problem su zastarjeli, manjkavi i rigidni zakoni, zatim neznanje poslodavaca_ki (u prvome redu nepoznavanja različitosti među vlastitim radnicama_ima) te nedostatak snažnih i nedvosmislenih smjernica na radnome mjestu za zaštitu radnih prava i dostojanstva transrodnih, interspolnih i nebinarnih osoba na radnome mjestu koje upravo zbog toga ne žele otkrivati svoj rodni identitet i nesigurne su oko traženja pomoći u slučaju diskriminacije“.

Zanimljivi (i porazni) su i rezultati istraživanja koji se tiču iskustava stručnjaka_kinja odjela ljudskih resursa. Rezultati upućuju kako većina radnika_ca u ljudskim resursima nije znala ili ne zna da u firmi rade trans, interspolne i nebinarne osobe. Kao jedno od rješenja nameće se sustavna edukacija radnika_ca u ljudskim resursima, no 32 posto ispitanika_ca ističe kako nitko ne bi bio zainteresiran za edukaciju. Iz Zagreb Pridea komentiraju kako „Nažalost, mnoge osobe zaposlene u ljudskim resursima nisu niti svjesne da mogu imati trans, interspolne i/ili nebinarne radnike_ce jer nedostaje sustavne edukacije na svim razinama. Svi segmenti društva trebali bi biti educirani o temama transrodnosti, interspolnosti i nebinarnosti, a to podrazumijeva i implementaciju akcija i kampanja za povećanje prihvaćenosti transrodnih, interspolnih i nebinarnih osoba u društvu te suzbijanje diskriminacije na temelju spolnih karakteristika, rodnog identiteta i/ili rodnog izražavanja.“

Projekt Inclusion4all završen je ove godine, no bez obzira na to iz Zagreb Pridea ističu kako će i dalje raditi na promicanju ovakvih tema i alata koji su nastali u ovom projektu, naglašavajući kako dalje kontinuirano nastavljaju pružati pravnu i psihosocijalnu podršku svim osobama koje za to imaju potrebu.


Objavu ovog teksta podržala je Agencija za elektroničke medije sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Naslovna fotografija: Zagreb Pride/Radnička prava
Tekst napisala:

Martina Jurišić
    Preporučite članak: