Large 98bdad02d767a614ebada4d02a284f77 l

 

O projektu “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu”

Projekt „LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu“ provode Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“, BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju te Udruga Zora u suradnji s udrugama Trans Aid i Zagreb Pride.

Cilj projekta jest ojačati kapacitete udruga za ljudska i radnička prava po pitanju diskriminacije LGBTI osoba na osnovi rodnog identiteta, rodnog izričaja i spolne orijentacije na radnom mjestu te kroz izgradnju međusektorske mreže i implementaciju zagovaračkih modela pridonijeti suzbijanju diskriminacije LGBTI osoba na radnom mjestu i pri zapošljavanju.

Projekt „LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu“ financira Europska unija – Komponenta I IPA 2012 pretpristupnog programa – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, područje: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Rezultati istraživanja

uredništvo
    Preporučite članak: