Large zam

 

Svijest o važnosti sindikalnog djelovanja razvila sam još 1990. godine kada sam zajedno s ostalim sindikalnim aktivistima Opće bolnice Dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu osnovala Nezavisni i samostalni sindikat u zdravstvu. Prateći rad i djelovanje Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara (HSSMS-MT), uočili smo važnost strukovnog ujedinjenja te smo 1995. godine donijeli odluku o priključenju tom Sindikatu. Od tada do danas aktivno sudjelujem u radu Sindikata kao predsjednica podružnice i članica različitih tijela. Smatram da je važno aktivno se uključiti u sve dijelove rada sindikata kako bi se njegova uloga u društvu ojačala i kako bi se što uspješnije promicali interesi radnika. Osim razvoja sindikatā, važno je i njihovo povezivanje s drugim društvenim skupinama.

Kako upoznavanje šire javnosti s radom sindikata može polučiti jako dobre rezultate
mogu pokazati na primjeru predavanjā o sindikalizmu koja sam održala ove godine u Srednjoj medicinskoj školi u Slavonskom Brodu. Krajem 2015. godine udruga BRID organizirala je tribinu na koju smo bile pozvane Domenika Benak, učenica sestrinstva koja je sudjelovala u organizaciji štrajka učenika 2013. godine, i ja. Domenika je na tribini objasnila da im je pri organiziranju štrajka u školi najveći problem bio taj što o štrajku nisu znali ništa, a istovremeno se nisu imali kome obratiti da im objasni što je zapravo štrajk i kako se organizira. Razgovarale smo i o predmetu građanskog odgoja, u čijem bi se sadržaju trebale naći teme kao što su rad, radna prava i važnost sindikata i civilnog društva.

Nakon tribine došla sam na ideju da održim predavanje u Srednjoj medicinskoj školi. Domenika mi je dogovorila sastanak s ravnateljicom, a u dogovoru s razrednicima organizirale smo predavanja za vrijeme satova razredne zajednice. Prezentaciju o temi sindikata i sindikalnog organiziranja uredila sam s predsjednicom Glavnog vijeća HSSMS-MT-a Anicom Prašnjak i uredom Sindikata, s ciljem da u suradnji s ostalim predsjednicima podružnicā ovu praksu proširimo po cijeloj Hrvatskoj. Predavanja sam održala u Srednjoj medicinskoj školi u trima završnim razredima (fizioterapeuti, medicinske sestre-tehničari i primalje), a prisustvovalo im je stotinjak učenika.

Cilj mi je bio upoznati mlade ljude sa sindikatom i njegovom važnošću te im pojasniti što oni kao budući radnici dobivaju kao članovi sindikata. Također sam htjela učenike upoznati s time što regulative poput kolektivnih ugovora i Zakona o radu donose radnicima u RH, ali ih i potaknuti na razmišljanje, razbiti stereotipe i defetizam te im ukazati na to da samo kao članovi sindikata u svijetu rada mogu biti zaštićeni i ostvarivati svoja prava. Osim toga, u ovim predavanjima vidim mogućnost da naš Sindikat dobije više članova, što će ojačati njegovu snagu i uspješnost u pregovaranju.


Tekst prenosimo iz šestog broja časopisa Rad., iz rubrike sindikalne novosti.

Autorica teksta:

Vesna Jurković
    Preporučite članak: