Alex Demirović: Is the Concept of Class Still Viable?

Objavljeno: 19.08.2015

Organizacija: Centar za radničke studije (CRS) / Organized by: Centre for labour studies (radnickistudiji.org)

22.6.2015., 19h Mreža antifašistkinja Zagreba, Pavla Hatza 16, Zagreb, Croatia
Moderira/Moderated by: Stipe Ćurković

Alex Demirović: Je li koncept klase još uvijek održiv?

Transformacije u kapitalističkoj društvenoj strukturi, intersekcijski oblici dominacije i njihov odnos s klasom

Predavanje će se baviti naširoko diskutiranim pitanjem da li je koncept klase još uvijek primjeren za razumijevanje kompleksnosti današnjih kapitalističkih društava. Prekarni životni uvjeti, seksističko nasilje, eksploatacija prirode, iscrpljenost subjekata, privatna i javna zaduženost - sve su to aspekti dijagnoze intersekcijskih kontradikcija i kapitalizma lišenog perspektive i uočljivog subjekta otpora. Argumentirat ću da se isplati uložiti napor u ponovno promišljanje koncepta klase - koji se često percipira krajnje zastarjelim - i ponovno ga uvesti u rasprave.

Alex Demirović je marksistički teoretičar. Autor je opsežne monografije o teorijskom razvoju Frankfurtske škole, monografija o teoriji države i Nicosu Poulantzasu te brojnih knjiga iz oblasti teorije demokracije. Između ostalog, član je uprave Rosa Luxemburg Stiftung, uredništva časopisa Prokla, znanstvenog savjeta njemačkog Attaca i sindikata ver.di.

http://radnickistudiji.org/?p=302

Predavanje je održano na engleskom jeziku.

***
Ovogodišnji ciklus predavanja Centra za radničke studije posvećen je klasi i klasnoj teoriji. Nedvojbeno je da se te teme nalaze u samome središtu Marxove teorije i marksizma u širem smislu. Unatoč tome, kontroverze oko tih pitanja ne jenjavaju sve do danas. I unutar same marksističe teorije postoje brojne konkurentske konceptualizacije i teorijski projekti. Tom često kakofoničnom pluralizmu pogodovale su određene ambivalencije u različitim Marxovim spisima i nedovršeni karakter njegova zrelog projekta kritike političke ekonomije: kao što je poznato, poglavlje o klasama na kraju trećeg toma Kapitala ostalo je puki fragment. Tome treba dodati i brojne konkurentske, nemarksističke pristupe, počevši od onih koji se nadovezuju na rad Maxa Webera, a koji su poticali i različite pokušaje “sinteze” s marksističkom tradicijom.

CRS-ov ovogodišnji ciklus predavanja za cilj ima domaću publiku upoznati s različitim relevantnim suvremenim pristupima tom važnom sklopu pitanja, doprinijeti jasnijoj kritičkoj diferencijaciji među njima te potaknuti produbljivanje rasprava na tu temu u regionalnom kontekstu, koji je dugo bio odsječen od doticaja sa relevantnim međunarodnim raspravama, pa i po ovome pitanju pati od recepcijskih zaostataka i teorijskih deficita.

Program Centra za radničke studije podupire Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.