Dostojanstvena plata za dostojanstven život

Objavljeno: 22.03.2018

Levi samit Srbije i aktivisti/kinje kampanje „Ko Krade Rad?“ organizovali/e su dvanaesti po redu Radni sto u okviru programa Participativna demokratija koji Centar za politike emancipacije realizuje u saradnji sa Domom omladine Beograda. Radni sto #12 održan je u tribinskoj sali Doma omladine Beograda, u četvrtak 19. oktobra, pod naslovom "Dostojanstvena plata za dostojanstven život".

Učesnice/i:
Stefan Aleksić (kampanja "Ko Krade Rad?")
Bojana Tamindžija (Clean Clothes Campaign)
Aleksandar Todić (Granski sindikat industrije, energije i rudarstva "Nezavisnost")

Svake jeseni se u Srbiji utvrđuje minimalna cena rada. "Pri utvrđivanju minimalne cene rada polazi se naročito od: egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe", stoji u tekstu Zakona. Podaci pokazuju da je za namirivanje osnovne potrošačke korpe potrebno barem tri minimalne plate. Za jednu tročlanu porodicu sa malim detetom granica apsolutnog siromaštva iznosi 25.700 dinara, što je cifra koju jedva da će dostići nova minimalna zarada. Ova linija određena je još 2006. godine i trebalo bi da predstavlja količinu novca navodno dovoljnu da zadovolji minimalne životne potrebe.

Možemo li se zalagati i boriti za više od ovoga? Znamo šta je plata za preživljavanje, ali šta bi bila plata za dostojanstven život? Kako organizovati širu društvenu mobilizaciju i kampanje koje se zalažu za dostojanstven rad i dostojanstvenu zaradu? Na tribini će se predstaviti koncept dostojanstvene plate ("living wage") kao i mogući načini njenog izračunavanja. Takođe, ovaj koncept će se uporediti na teorijskom i praktičnom nivou sa sličnim pojmovima (minimalnom i prosečnom potrošačkom korpom) i diskutovaće se mogućnosti za njegovo korišćenje kao jednog od statističkih mehanizama za izračunavanje troškova života ali i načina određivanja cene rada u odnosu na potrebe stanovništva.