Jon Sarasua - Mondragon

Objavljeno: 22.05.2015

Jon Sarasua - studirao novinarstvo i sociologiju u Bilbau gde je doktorirao 1996. godine i dobio nagradu za svoj rad iz sociolingvistike. Osnivač je istraživačkog instituta na Mondragon univerzitetu (2000. godine), gde je bio i direktor deset godina. Trenutno predaje i razvija društvenu misao o kooperativizmu na Mondragon univerzitetu. Objavio je nekoliko knjiga o koope-rativizmu, zatim nekoliko studija o kulturi i sociolingv-istici, a njegovi članci su objavljeni u raznim časopisima i magazinima. On promoviše inicijative u društvenim i kulturnim oblastima, i podstiče povezivanje između zadrugarskih fabrika u Španiji i sličnih organizacija u Americi i drugim kontinentima.

Međunarodna konferencija u Zrenjaninu o Ekonomskoj demokratiji i radničkom akcionarstvu. Konferencija je održana u Kulturnom centru 11. i 12. Aprila 2015. godine.v