Koga štite zakoni o radu? /// Isidora Aćimov, Mislav Stublić, Kire Vasilev ||| 12.5.2013.

Objavljeno: 22.03.2014

12/05/2013, 14:30h, ZKM, 6. Subversive festival, 4-18.5.2013.

Paralelni paneli III

Dvorana II: Koga štite zakoni o radu?

Panelisti/ce: Isidora Aćimov (Radna grupa RAD, Srbija), Kire Vasilev (Solidarnost, Makedonija), Mislav Stublić (BRID, Hrvatska)

Moderatorica: Andrea Jovanović (Radna grupa RAD, Srbija)

U razmatranju okvira za radničke borbe nameću se dvije neizostavne teme: zakoni o radu i zakoni o štrajku. Prvi određuju samu dinamiku radnog mjesta, a drugi načine na koje je dopušteno izraziti kritiku na račun te dinamike. Ili, kako bi se to marksističkim rječnikom moglo reći, zakoni o radu osnova su pravne strane državnog aparata koja osigurava eksploataciju, dok su zakoni o štrajku prvi legitimacijski okvir za državnu represiju koja osigurava disciplinu radničke klase. Imperativ poštivanja zakona uvijek podrazumijeva prijetnju represijom, ali je tek zakon koji određuje dozvoljene oblike štrajka točka u kojoj se ta represija usmjerava protiv same reakcije radnika na uvjete rada. Pravna terminologija često je zamršena, a legislativni akti dugački i suhoparni, zbog čega ostaju nedostupni radnicima i radničkim aktivistima, čija aktivnost zbog oštrine svakodnevnih pritisaka ponekad ostaje vezana za konkretne izazove i borbu na kratki rok. Stoga ćemo kroz suradnju više organizacija s prostora bivše Jugoslavije pokušati dati komparativnu analizu ovih zakona u različitim državama i uočiti glavne poteze i načine funkcioniranja koji su upisani u ovom pravnom okviru te time postaviti osnovu za alternativan kritički okvir koji bi se mogao iskoristiti u borbi.

http://www.subversivefestival.com/forum/7/255/paralelni-paneli-III