Mijat Stanić: Perspektive radničkog organizovanja – civilno društvo i radnički pokret

Objavljeno: 26.11.2014

Mijat Stanić: Perspektive radničkog organizovanja – civilno društvo i radnički pokret

Izlaganje održano na konferenciji
Rad, kapital, klasna borba: rad u periodu neoliberalne transformacije
Dom omladine Beograda, 4. aprila 2014.
Centar za politike emancipacije
http://www.pe.org.rs