Širenje područja suradnje: udruge i sindikati u zajedničkoj borbi za javni interes

Objavljeno: 27.01.2015

Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) i Sindikat metalaca Hrvatske organizirali su tribinu "Širenje područja suradnje: udruge i sindikati u zajedničkoj borbi za javni interes".
Tribina je jedna u nizu aktivnosti koje BRID provodi sa željom da se uspostave šire platforme, temeljene na solidarnosti, koje bi uključivale organizacije civilnog društva, sindikate, grass-root pokrete kao i sve ostale zainteresiranima za radnička pitanja i borbu za javni interes.